Įeiti
Publikuota: 2014.02.06. Atnaujinta: 2014.02.06

Apyvartiniai taršos leidimai


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtino Šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau vadinama – Metodika; Žin., 2009, Nr. 92-3959). Metodikos 70.1.1 punkte nurodoma, kad šilumos tiekimo įmonės privalo rengti apyvartinių taršos leidimų (toliau vadinama – ATL) vadybos planą, kuris yra investicinio plano dalis. Plane turi būti numatomos anglies dioksido išmetimo mažinimo priemonės, pajamų, gautų už parduotus ATL, panaudojimas, lėšų poreikis trūkstamų ATL įsigijimui. Tuo atveju jei šilumos tiekėjas už ATL pardavimą gautas pajamas panaudos ne pagal paskirtį, t. y. ne investicijoms, kurios mažina aplinkos taršą – gautų pajamų už ne pagal paskirtį panaudotų ATL pardavimą dydžiu bus mažinama įmonės šilumos kaina.

Lentelėje Komisija pateikia šilumos tiekimo įmonių pajamas už ATL pardavimą bei jų panaudojimą, kaip nurodoma įmonių pateiktuose ATL vadybos planuose. Kiekvienos įmonės ATL lėšų panaudojimo pagrįstumą Komisija vertins atskirai, skaičiuodama bazines šilumos kainas.

Lentelė. Pajamos iš apyvartinių taršos leidimų (ATL) bei jų panaudojimas per 2005 -2008 metų  I ketv. laikotarpį.

Eil. nr.

            ĮmonėPajamos už ATL, tūkst. LtPanaudota pagal įmonių pateiktus ATL vadybos planus, tūkst. Lt           Pagrindinės panaudojimo sritys
1UAB „Mažeikių šilumos tinklai“26892689Dujinės katilinės statyba
2UAB „Molėtų šiluma“10911091Kondensacinio ekonomaizerio statyba
3 AB „Klaipėdos energija“38813881Šiluminių trasų rekonstrukcija
4UAB „Tauragės šilumos tinklai“29732973Biokuru kūrenamo katilo statyba
5AB  „Šiaulių energija“26302628Mobilios kilnojamosios katilinės statyba, kondensacinio ekonomaizerio įrengimas, trasų rekonstrukcija
6UAB „Širvintų šiluma“839839Šiluminių trasų remontas, katilinės rekonstrukcija
7UAB „Varėnos šiluma“10651063Biokuru kūrenamo katilo statyba
8UAB „Utenos šilumos tinklai“39403940Kogeneracinės jėgainės įrengimas, termofikacinės elektrinės statyba
9AB „Kauno energija“81688168Šiluminių trasų remontas, naujų vartotojų pajungimas
10AB „Panevežio energija“74557455Kondensacinio ekonomaizerio statyba, termofikacinės elektrinės statyba, tinklų rekonstrukcija
11UAB „Prienų energija“
e-energija
598598Vandens šilumos punktų įrengimas, šilumos tinklų renovacija
12UAB „Ignalinos šilumos tinklai“983983Šilumos punktų modernizavimas, šilumos tinklų rekonstrukcija
13UAB „Ukmergės energija“ e-energija13631363Investicijos ir remonto darbai
14UAB „Akmenės energija“ e-energija44Rezervinio kuro talpyklų įsigijimui finansuoti
15UAB „Litesko“*16145- 
16UAB „Vilniaus energija“*148168196800 Investicijos ir remonto darbai
 IŠ VISO201992234475 

* Finansinės ataskaitos duomenimis
**Pajamos iš apyvartinių taršos leidimų (ATL) bei jų panaudojimas 2009 m.