Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2018.01.16

Elektros energijos kainos


                    1 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos nuo 2018 m. sausio 1 d. sandara, ct/kWh be PVM
li-2018-01-16.png
Šaltinis – Komisija.

 

Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2018 m. sausio 1 d. yra 8,981 ct/kWh be PVM. Elektros energijos įsigijimo kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas, nustatyta visuomeniniams tiekėjams sudaro 3,386 ct/kWh. Elektros energijos perdavimo kainą sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais. Sisteminės (kokybiško elektros energijos tiekimo) paslaugos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų. Elektros energijos skirstymo kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina (2,145 ct/kWh), indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau - VIAP) kaina (1,350 ct/kWh) susideda iš kelių dedamųjų. Dalis šios kainos (0,250 ct/kWh) yra skirta AB Lietuvos elektrinei, kuri užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui, 1,061 ct/kWh – atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo jėgainės, hidro, biokurą naudojančias ir saulės elektrinės) ir jų balansavimui, o likusi dalis 0,004 ct/kWh – kitos VIAP sąnaudos, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan. Elektros energijos visuomeninio tiekimo kaina – visuomeninių tiekėjų teikiamų elektros energijos pardavimo, sąskaitų išrašymo, vartotojų aptarnavimo paslaugų sąnaudos.
Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“ kiekvienais metais skelbia duomenis apie elektros energijos kainas Europos šalyse.
„Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje buitiniai vartotojai, naudojantys elektros energiją namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine ar komercine veikla, 2016 metų duomenimis už elektros energiją mokėjo 1,9 proc. daugiau negu Estijoje, bet net 32,3 proc. mažiau negu Latvijoje.
2016 metų duomenimis elektros energijos kaina buitiniams vartotojams mažėjo visose Baltijos šalyse. Palyginus su 2015 metais Lietuvoje elektra atpigo 2 proc., Estijoje – 7,2 proc., Latvijoje – 0,4 proc.

2 pav. Elektros energijos kaina buitiniams vartotojams Baltijos šalyse 2005–2016 metais, Eur/kWh (be PVM)

el1-2018-01-16.png

Šaltinis  – Eurostat

 

Palyginus su ES šalių buitiniams vartotojams taikytomis elektros energijos kainomis, Lietuvoje kaina buvo gana žema – 12,31 euro ct/kWh, tai yra net 40,0 proc. žemesnė negu vidutinė elektros energijos kaina ES.

3 pav. Elektros energijos kainos buitiniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2016 metais, Eur/kWh (be PVM)

el2-2018-01-16.png

Šaltinis  – Eurostat

Lietuvoje komerciniai vartotojai, palyginus su kitomis Baltijos šalimis, 2016 m. už elektros energiją mokėjo 5,4 proc. brangiau negu Estijoje ir 13,4 proc. pigiau negu Latvijoje.

2016 metais elektros energijos kaina komerciniams vartotojams palyginus su 2015 m metais Lietuvoje atpigo 5,0 proc., Estijoje – 2,4 proc., Latvijoje pabrango – 1,4 proc.

4 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams Baltijos šalyse 2005–2016 metais, Eur/kWh (be PVM)

el3-2018-01-16.png 

Šaltinis  – Eurostat

„Eurostat“ duomenimis, 2016 metais Lietuvoje komerciniams vartotojams buvo elektros energijos kainos buvo 5,1 proc. mažesnės negu yra ES vidurkis.

5 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2016 metais, Eur/kWh (be PVM)

aurostat-4.png

Šaltinis  – Eurostat