Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2017.02.01

Elektros energijos kainos


                    1 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos nuo 2017 m. sausio 1 d. sandara, ct/kWh be PVM
apskritimas.png
Šaltinis – Komisija.

 

Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2017 m. sausio 1 d. yra 9,088 ct/kWh be PVM. Elektros energijos įsigijimo kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas, nustatyta visuomeniniams tiekėjams sudaro 3,678 ct/kWh. Elektros energijos perdavimo kainą sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais. Sisteminės (kokybiško elektros energijos tiekimo) paslaugos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų. Elektros energijos skirstymo kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina (1,986 ct/kWh), indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau - VIAP) kaina (1,386 ct/kWh) susideda iš kelių dedamųjų. Dalis šios kainos (0,326 ct/kWh) yra skirta AB Lietuvos elektrinei, kuri užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui, 1,056 ct/kWh – atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo jėgainės, hidro, biokurą naudojančias ir saulės elektrinės) ir jų balansavimui, o likusi dalis 0,004 ct/kWh – kitos VIAP sąnaudos, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan. Elektros energijos visuomeninio tiekimo kaina – visuomeninių tiekėjų teikiamų elektros energijos pardavimo, sąskaitų išrašymo, vartotojų aptarnavimo paslaugų sąnaudos.

Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“ kiekvienais metais skelbia duomenis apie elektros energijos kainas Europos šalyse.

„Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje buitiniai vartotojai, naudojantys elektros energiją namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine ar komercine veikla, palyginus su kitomis Baltijos šalimis mokėjo mažiausią kainą, 2015 metų duomenimis už elektros energiją mokėjo 3,5 proc. mažiau negu Estijoje ir net 23,2 proc. mažiau negu Latvijoje.

2015 metų duomenimis elektros energijos kaina buitiniams vartotojams mažėjo Lietuvoje ir Estijoje, augo Latvijoje. Palyginus su 2014 metais Lietuvoje elektra atpigo 5,6 proc., Estijoje – 0,4 proc., o Latvijoje pabrango 19,8 proc.

2 pav. Elektros energijos kaina buitiniams vartotojams Baltijos šalyse 2004–2015 metais, Eur/kWh (be PVM)

aurostat-1.png

Šaltinis  – Eurostat

Palyginus su ES šalių buitiniams vartotojams taikytomis elektros energijos kainomis, Lietuvoje kaina buvo gana žema – 12,56 euro ct/kWh, tai yra net 39,6 proc. žemesnė negu vidutinė elektros energijos kaina ES.

3 pav. Elektros energijos kainos buitiniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2015 metais, Eur/kWh (be PVM)

aurostat-2.png

Šaltinis  – Eurostat

Lietuvoje komerciniai vartotojai, palyginus su kitomis Baltijos šalimis, 2015 m. už elektros energiją mokėjo 8,3 proc. brangiau negu Estijoje ir 10,1 proc. pigiau negu Latvijoje.

2015 metais elektros energijos kaina komerciniams vartotojams palyginus su 2014 m metais Lietuvoje atpigo 14,6 proc., Estijoje – 4,9 proc., o Latvijoje pabrango – 0,8 proc.

4 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams Baltijos šalyse 2004–2015 metais, Eur/kWh (be PVM)

aurostat-3.png

Šaltinis  – Eurostat

„Eurostat“ duomenimis, 2015 metais Lietuvoje komerciniams vartotojams buvo elektros energijos kainos buvo 8,5 proc. mažesnės negu yra ES vidurkis.

5 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2015 metais, Eur/kWh (be PVM)

aurostat-4.png

Šaltinis  – Eurostat