Įeiti
Publikuota: 2017.09.26. Atnaujinta:

Finansinis pajėgumas (2015 m.)


Komisija 2016 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-195 nustatė 2015 metų elektros energetikos sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes:

 

1. infrastruktūros veiklos – 1,84;
2. tiekimo veiklos – 2,04;

Komisija 2016 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-196 įvertino infrastruktūros ir tiekimo veiklą vykdžiusių įmonių finansinį pajėgumą:

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai

 1-a.png
Šaltinis – Komisija. 

2 pav. Tiekimo veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai
1-b.png

Šaltinis – Komisija. 

Visų ūkio subjektų, išskyrus UAB „Kardos“, 2015 m. finansinis pajėgumas buvo įvertintas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.