Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2020-07-31ACER skelbia viešąją konsultaciją dėl Baltijos regiono ilgalaikio pajėgumų skaičiavimo metodikosElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-28Viešoji konsultacija dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduotiesElektra, Dujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-24VERT kviečia teikti pastabas Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektuiElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-24Keičiama Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-23Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-23Pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos KomisijaiElektra, Dujos, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
2020-07-22Baltijos šalių reguliuotojai pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo vystant elektros energijos rinkasElektra, Bendradarbiavimas, Kitos
2020-07-22Kviečiame teikti siūlymus dėl elektros energijos paklausos telkimo schemos EstijojeElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas, Kitos
2020-07-21Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-21ACER skelbia sprendimus, padedančius harmonizuoti ES elektros energijos balansavimo rinkąElektra, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas
2020-07-20VERT pristatė reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektąElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Kitos
2020-07-16ACER svarstys metodiką dėl Baltijos regiono ilgojo laikotarpio tarpzoninių elektros energijos pajėgumų paskirstymoElektra, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas
2020-07-14ACER skelbia sprendimus dėl naujų tolimesnės integracijos į ES elektros energijos balansavimo rinkas taisykliųElektra, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas, Kitos
2020-07-13Rinkos dalyviai kviečiami į Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projekto pristatymąElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams
2020-07-10VERT kviečia teikti pastabas dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygųElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-09Viešoji konsultacija dėl Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros planoElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-07VERT: keičiant šildymo būdą iš centralizuoto į dujinį, būtina turėti statybos užbaigimo aktąElektra, Šiluma, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (šiluma)
2020-07-03VERT: suderintos standartinės elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sąlygosElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-03Viešoji konsultacija dėl Pajėgumų aukcionų nuostatųElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-02Viešoji konsultacija dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimo aktų formųElektra, Dujos, Šiluma, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-02Išduoti 7 leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-06-30Išduoti 9 leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-06-29VERT: aktyvėja nepriklausomų elektros energijos tiekėjų veiklaElektra, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
2020-06-26VERT kviečia rinkos dalyvius dalyvauti EK paskelbtoje viešojoje konsultacijoje dėl REMIT mokesčiųElektra, Dujos, Viešosios konsultacijos, Bendradarbiavimas
2020-06-25Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-06-23VERT: skirstomųjų tinklų operatorius privalo neatlygintinai teikti informaciją apie elektros suvartojimąElektra, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-06-23Viešoji konsultacija dėl Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausiųjų kainų nustatymo metodikosElektra, Viešosios konsultacijos
2020-06-22Parengta ACER ir CEER pozicija dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento peržiūrosElektra, Dujos, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas
2020-06-22VERT: už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą vartotojui turės būti sumokėti delspinigiaiElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-06-22VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ kuo greičiau prijungti vartotojo įrenginius prie elektros tinklųElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
1 - 30Pirmyn