Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2018-03-15Komisija įvertino Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2017–2026 m.Elektra, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-03-12Viešoji konsultacija dėl elektros energijos perdavimo sistemos operatorių pateiktų pasiūlymų dėl tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybiųElektra, Viešosios konsultacijos, Bendradarbiavimas
2018-03-12Kada vartotojo reikalavimas perskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį – pagrįstas?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-03-01Komisija patvirtino Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodikąElektra, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-02-22Patvirtinta administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Komisijoje tvarkaElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus
2018-02-08Bus atnaujinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklo reikalavimaiElektra, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-02-06Siekiama suvienodinti ES prekybos elektros energija platformose taisyklesElektra, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-02-06Būtina atidžiai deklaruoti elektros energijos skaitiklio rodmenisElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-01-18Nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdys naujas tiekėjasElektra, Dėl įmonių kontrolės, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-01-18Komisija suderino AB „Litgrid“ investicijasElektra, Dėl investicijų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-01-18Komisija patvirtino Leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašąElektra, Bendradarbiavimas, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-01-11Energetikos ir vandens kainos 2018 m. išlieka stabiliosElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Kitos
2018-01-11Patvirtinta deklaracijos forma nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdytiElektra, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-01-11Keičiasi Sankcijų skyrimo taisyklės ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašasElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus
2018-01-11Keičiasi ES pralaidumų skaičiavimo regionaiElektra, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2018-01-11Siūloma keisti energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarkąElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos
2017-12-27Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimoElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos
2017-12-27Kokiais atvejais operatorius gali keisti išduotas išankstines elektros įrenginių prijungimo sąlygas?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-22Komisija pradeda elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimąElektra, Dėl įmonių kontrolės, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-22Komisija patvirtino galutinius 2018 m. elektros energijos tarifus buitiniams vartotojamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-22Pakeista UAB „Dirbtinis pluoštas“ buitiniams vartotojams taikoma visuomeninė elektros energijos kainaElektra, Dėl kainų ir tarifų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-20Viešoji konsultacija dėl deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdytiElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2017-12-19Pakoreguota tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba 2018 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-19Komisija pakoregavo VIAP lėšų poreikį 2018 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-19Pakoreguotos visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-14Patvirtintas naujos redakcijos Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašasElektra, Dėl kainų ir tarifų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-14Keičiasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikaElektra, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-14Suderinta standartinė balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutartisElektra, Dėl teisės aktų, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-08Elektros energijos skirstymo operatoriui – įpareigojimas kuo greičiau prijungti vartotojąElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
2017-12-04Vartotojas turi padengti tik tas išlaidas, kurios būtinos jo elektros įrenginiams prijungtiElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
1 - 30Pirmyn