Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2020-10-20ACER patvirtino Europos Sąjungos elektros išteklių adekvatumo metodikasElektra, Informacija ūkio subjektams
2020-10-19VERT: ESO pagrįstai įrengė komercinę apskaitos spintą kitoje vietoje nei vartotojas pageidavoElektra, Vartotojams, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-19VERT: ESO elektros įrenginių prijungimo įmoką vartotojui apskaičiavo pagrįstaiElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-19VERT: UAB „Ignitis“ bei AB „ESO“ vartotojui pagrįstai apskaičiavo mokėtiną sumą už suvartotą, tačiau neapskaitytą elektros energijąElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-19Patvirtinta Pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodikaElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-16Nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2021 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-16UAB „Specprojektas“ išduotas leidimas gaminti elektros energijąElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-16VERT patvirtino mažųjų elektros energijos skirstytojų kainų viršutines ribas 2021-iems metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-16Nustatyta elektros energijos sisteminių paslaugų kaina 2021 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-15Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-15Nustatyta prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 2021 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-15Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje atliktas hidroagregato kapitalinis remontasElektra, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-15VERT: Tarpzoninių pralaidumų skaičiavimo ir paskirstymo su Rusija metodikos vertinimui prašoma pateikti papildomą informacijąElektra, Informacija ūkio subjektams
2020-10-13VERT pratęsė Vilniaus kogeneracinei jėgainei išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimąElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-08VERT: per metus gaminančių vartotojų skaičius išaugo beveik 3 kartusElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Statistika, Vartotojams
2020-10-06Viešoji konsultacija dėl atnaujinto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašoElektra, Viešosios konsultacijos
2020-10-05Vartotojo pareiga – apmokėti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekįElektra, Vartotojams, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-02VERT nustatė 11 proc. mažesnę elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribąElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-01Pakartotinė viešoji konsultacija dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir įkainius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimoElektra, Dujos, Šiluma, Viešosios konsultacijos
2020-10-01Išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir gaminti elektros energijąElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-10-01VERT: elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdytiElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-09-29Keičiasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikaElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-09-28AB „Energijos skirstymo operatorius“ investuoja į išmanų elektros tiekimąElektra, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-09-28Keičiami rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo principaiElektra, Viešosios konsultacijos
2020-09-25VERT patikslino energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimo aktų formasElektra, Dujos, Šiluma, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (kita)
2020-09-25Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-09-25Patvirtinta elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotisElektra, Dujos, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-09-25VERT ragina nepriklausomus elektros energijos tiekėjus pasiūlymuose vartotojams aiškiai nurodyti galutinę elektros energijos kainąElektra, Vartotojams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų
2020-09-25Viešoji konsultacija dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų Elektra, Viešosios konsultacijos
2020-09-17Išduoti 7 leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Kitos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
1 - 30Pirmyn