Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2017-10-17Nustatyta elektros energijos sisteminių paslaugų kaina 2018 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų
2017-10-16Elektros energijos įrenginių prijungimas: kada operatoriaus reikalavimai yra pertekliniai?Elektra, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės
2017-10-16UAB „NOMINUS“ atnaujinta nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijaElektra, Dėl įmonių kontrolės
2017-10-16Mažėja elektros energijos rinkos kainaElektra, Dėl kainų ir tarifų
2017-10-16Mažėja AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė ribaElektra, Dėl kainų ir tarifų
2017-10-16Nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2018 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų
2017-10-16Mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatytos kainų viršutinės ribos 2018 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų
2017-10-09Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl parengto Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašoElektra, Viešosios konsultacijos
2017-10-02Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašoElektra, Viešosios konsultacijos
2017-10-02Mažėja elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė ribaElektra, Dėl kainų ir tarifų
2017-09-29UAB Kauno termofikacijos elektrinei bus išmokėta mažiau VIAP lėšųElektra, Šiluma, Dėl įmonių kontrolės
2017-09-26AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalo užtikrinti efektyvią tinklų plėtrąElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės
2017-09-26Kada elektros energijos tiekėjas gali atlikti perskaičiavimą ir nustatyti nepriemoką vartotojui?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės
2017-09-22Komisija suderino AB „Litgrid“ investicijų projektusElektra, Dėl investicijų
2017-09-19Komisija apžvelgia situaciją elektros energijos rinkojeElektra, Statistika, Dėl įmonių kontrolės
2017-09-19Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykliųElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos
2017-09-14Keičiasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikaElektra, Dėl teisės aktų
2017-09-14UAB Kauno termofikacijos elektrinei stabdoma nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijaElektra, Dėl įmonių kontrolės
2017-09-07Sutartis su elektros energijos tiekėju: ką turi žinoti vartotojas?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės
2017-08-25Keičiama Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikaElektra, Viešosios konsultacijos
2017-08-21AB „Energijos skirstymo operatorius“ perskaičiuos sumą, kurią vartotojas skolingas už elektros energijąElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės
2017-08-17Keičiasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikaElektra, Dėl teisės aktų
2017-08-17UAB ,,Scener“ finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdytiElektra, Dėl įmonių kontrolės
2017-08-17UAB „Kardos“ sustabdytas leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikląElektra, Dėl įmonių kontrolės
2017-08-10Komisija suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimusElektra, Dėl teisės aktų
2017-08-07Dėl viešai skelbiamos informacijos apie elektros gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, bendrą didžiausią pajėgumąElektra, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės
2017-08-02Europos Komisijai pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaitaElektra, Dujos, Statistika, Informacija ūkio subjektams
2017-07-31Neteisėtas elektros energijos vartojimas: kokia atsakomybė numatyta?Elektra, Vartotojams
2017-07-28Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašoElektra, Viešosios konsultacijos
2017-07-27Komisija skatina pažangiųjų technologijų atsiradimą energetikos sektoriujeElektra, Dėl įmonių kontrolės
1 - 30Pirmyn