Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2019-05-22Pakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašoElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos
2019-05-22Pasirašytas reguliavimo institucijų bendradarbiavimo susitarimas dėl sklandaus Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto įgyvendinimoElektra, Bendradarbiavimas, Dėl investicijų
2019-05-20Viešoji konsultacija dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisykliųElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos
2019-05-20Viešoji konsultacija dėl parengtų vartotojų skundų nagrinėjimo taisykliųElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos
2019-05-17Patvirtinta Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-05-10Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduotiesElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos
2019-05-07Patvirtinti bendri elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo techniniai reikalavimaiElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-04-30Komisija pristato 2018 metų veiklos ataskaitąElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Kitos
2019-04-29Vartotojo pareiga – laiku deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekįElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-04-29Keičiasi kaina už importuotą arba eksportuotą elektros energijos kiekįElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-04-26Keičiasi Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė formaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-04-16Viešoji konsultacija dėl elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašoElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2019-04-11Sutriko telefoninis ryšysElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Kitos
2019-04-11Viešoji konsultacija dėl Atskaitinės kainos bei Didžiausiosios kainos nustatymo metodikųElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2019-04-01Keičiasi energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarkaElektra, Dujos, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos)
2019-03-29CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl skaitmenizavimo iššūkių energetikos sektoriuiElektra, Dujos, Viešosios konsultacijos, Bendradarbiavimas
2019-03-28Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimąElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Transportas, Kitos
2019-03-27Patvirtinti bendrieji techniniai reikalavimai dėl naujų elektros apkrovos objektų ir operatorių prijungimoElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-03-26Komisijoje lankėsi delegacija iš DanijosElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Bendradarbiavimas
2019-03-18Elektros energijos tiekėjo reikalavimas apmokėti skolą – nepagrįstasElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-03-14Patvirtinti vienodi reikalavimai suprekiautos elektros energijos perdavimuiElektra, Bendradarbiavimas, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-03-14Komisija skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. IV ketvirtįElektra, Statistika, Informacija ūkio subjektams
2019-03-08Komisijos sprendimas sumažinti elektros energijos skirstymo operatoriaus sąnaudas ir skirti baudą – teisėtasElektra, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės
2019-03-01Keičiasi elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų įkainiaiElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-28Komisija įvertino Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2018–2027 m.Elektra, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-18Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatųElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2019-02-15Patvirtinta koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionuiElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-14Suderintos AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijosElektra, Dujos, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos)
2019-02-12Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formosElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2019-02-12Baigtas elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimasElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
1 - 30Pirmyn