Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2017.10.05

Reikalavimai įmonėms


Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti atitinkamą licenciją, nurodyti Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 (toliau – Taisyklės).

Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia Komisijai: 
Nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400.
• Dokumentus, nurodytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6.
• Dokumentus, nurodytus Taisyklėse:
- juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla Taisyklių 14 - 15 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją;
- juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla Taisyklių 16 - 17 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją;
- asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama laikymo veikla Taisyklių 19 punkte nurodytus dokumentus;
- asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skystinimo veikla Taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus;
- asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla Taisyklių 21-22 punktuose nurodytu dokumentus ir informaciją;
- asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo/tiekimo veikla, (integruotai dujų įmonei) ir skirstančiam/ tiekiančiam gamtines dujas mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi Taisyklių 16.2–16.7/21.1.2–21.1.12 ir 21.2.3 punktų reikalavimai.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458. Valstybės rinkliavų dydžiai nustatyti gamtinių dujų sektoriuje pateikti lentelėje.

Pavadinimas

Perdavimas

Skirstymas/Laikymas/Skystinimas

​Tiekimas

Rinkos operatoriaus

​ Išdavimas

​Eur

​868

​579

​525

​674

​ Pakeitimas

​​Eur

​357

​289

​289

​357

​ Dublikato išdavimas

​​Eur

​52

​43

​43

52

​ Patikslinimas

​​Eur

​81

​​43

​43

​81

​ Terminuotos licencijos išdavimas

​​Eur

​579

​ 
​ 


Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą: gavėjo kodas – 188659752, įmokos kodas 5774, surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
LT32 7180 0000 0014 103871800Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 022021400Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“, AB