Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2017.07.05

Finansinis pajėgumas


Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 4.6 papunkčiu Komisija nustato gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes. Aprašo 15 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Komisija 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-285 nustatė 2016 metų gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes:

1. Tiekimo veiklos – 1,96.

2. Infrastruktūros veiklos – 2,04.

3. Rinkos operatoriaus veiklos – 2,52.

2015 m. finansinis pajėgumas