Įeiti
Publikuota: 2016.12.12. Atnaujinta: 2016.12.12

Biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifai (2016 m.)


Jėgainės tipas ​ ​ Technologinis pajėgumas 
(toliau –TP), kWh/val. ​ ​
Tarifas, kaina už kWh 
be PVM, Eur
 
2016 m.
Biodujų jėgainės išgaunančioms dujas iš sąvartynų ​TP*≤ 1300 kWh/val.0,035
1300 kWh/val. < TP0,027
Biodujų jėgainės anaerobiniu ar kitu būdu perdirbančios biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus ​ ​ ​TP ≤ 1300 kWh/val.0,078
1300 kWh/val. < TP ≤ 2600 kWh/val.0,067
2600 kWh/val. < TP ≤ 5200 kWh/val.0,064
TP > 5200 kWh/val.0,062