Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2016-12-13Viešoji konsultacija dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimoElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2016-11-28Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams 2017 m. I pusm. tarifai nesikeisElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl kainų ir tarifų
2016-11-282017 metams nustatyti mažesni biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifaiDujos, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl kainų ir tarifų
2016-11-28Nustatyta, kiek elektros energiją gaminantys vartotojai mokės už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklaisElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl kainų ir tarifų
2016-11-28Nustatyta, kiek elektros energiją gaminantys vartotojai mokės už pasinaudojimą mažųjų skirstymo įmonių tinklaisElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl kainų ir tarifų
2016-09-12Kviečiame skaityti naują „REGULA aktualijos“ numerįElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
2016-09-08Komisija pristato edukacinę interneto svetainę www.energetikosabc.ltElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Vartotojams
2016-07-20Komisija pristato 2015 m. energetikos sektoriaus plėtros apžvalgąElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
2016-06-20Keičiasi Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų
2016-05-26Nuo 2016 m. liepos 1 d. keičiasi tarifai elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojamsElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl kainų ir tarifų
2016-05-23Nustatytas mažesnis VIAP lėšų poreikis 2016 metamsElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl kainų ir tarifų
2016-04-29Viešoji konsultacija dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimoAtsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2016-04-19Parengta 2015 m. II pusm. alternatyvaus ginčų sprendimo energetikos sektoriuje praktikos apžvalgaElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
2016-04-13Keičiasi viešojo konsultavimosi dėl Komisijos teisės aktų projektų terminaiElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų
2016-03-24Keičiasi elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė formaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų
2016-02-25Keičiasi Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklėsElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų
2016-02-25Komisija pakeitė Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikąElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų
2016-02-25Keičiasi Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų
2016-02-25Patvirtintas naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašasElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų
2016-02-18Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams 2016 m. II ketv. tarifai nesikeisAtsinaujinantys ištekliai, Dėl kainų ir tarifų
2016-02-18Komisija suderino naujos redakcijos pasinaudojimo AB „Litgrid“ elektros tinklais aprašąElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų
2016-02-11Keičiasi Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostataiAtsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų
2016-01-22Komisija teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašąAtsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Viešosios konsultacijos
2016-01-18Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimoElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2016-01-14Keičiama elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė formaAtsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2016-01-14Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimoAtsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2016-01-12Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimoAtsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2015-12-31Informacija ūkio subjektams dėl ataskaitų ir kitos informacijos teikimo per DSAISElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams
2015-12-23Komisija pakoregavo VIAP lėšų poreikį 2016 metamsElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Dėl kainų ir tarifų
2015-12-18Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimoAtsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
1 - 30Pirmyn