Įeiti
Publikuota: 2014.02.04. Atnaujinta: 2017.06.21

Biodujų, superkamų į gamtinių dujų sistemas, supirkimo tarifai


Jėgainės tipas ​ ​Technologinis pajėgumas 
(toliau –TP), kWh/val. ​ ​
Tarifas, kaina už kWh 
be PVM, Eur
 
2017 m.
Biodujų jėgainės išgaunančioms dujas iš sąvartynų ​TP*≤ 1300 kWh/val.0,034
1300 kWh/val. < TP0,026
Biodujų jėgainės anaerobiniu ar kitu būdu perdirbančios biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus ​ ​ ​TP ≤ 1300 kWh/val.0,072
1300 kWh/val. < TP ≤ 2600 kWh/val.0,062
2600 kWh/val. < TP ≤ 5200 kWh/val.0,059
TP > 5200 kWh/val.0,057

* TP – technologinis pajėgumas.

Archyvas (2016 metai)

Archyvas (2012–2015 metai)