Įeiti
Publikuota: 2019.11.11. Atnaujinta:

Pasitarimas su rinkos dalyviais


​Tarybos atstovai dalyvauja pasitarime dėl Tarybos nutarimo „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo“ projekto nuostatų su rinkos dalyviais (Lietuvos Šilumos tiekėjų asociacijos, šilumos tiekėjų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų atstovais).