Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2018.03.13

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Pastaba. Atidarydami dokumentą aktyvinimo lange spauskite "Cancel"!                                                                                          Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2018_68_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2015−2016 METŲ INVESTICIJŲ2018.03.09O3E-68Šiluma
nutarimas_2018_62_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. BALANDŽIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-90 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PATIKIMUMO IR KOKYBĖS RODIKLIŲ, JŲ ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.03.08O3E-62Dujos
nutarimas_2018_63_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO NR. O3-294 „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO, JO INFRASTRUKTŪROS IR JUNGTIES ĮRENGIMO BEI EKSPLOATAVIMO SĄNAUDOMS AR JŲ DALIAI KOMPENSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ2018.03.08O3E-63Dujos
nutarimas_2018_64_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. BIRŽELIO 18 D. NUTARIMO NR. O3-149 „DĖL REIKALAVIMŲ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO IR LAIKYMO SISTEMOS OPERATORIAUS RENGIAMAI ATITIKTIES PROGRAMAI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.03.08O3E-64Dujos
nutarimas_2018_65_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. O3-450 „DĖL PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA IR GAMTINĖMIS DUJOMIS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.03.08O3E-65Dujos
nutarimas_2018_66_.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO2018.03.08O3E-66Elektra
nutarimas_2018_67_.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP R. BRAZDŽIAUS ĮMONĖS IR UAB „LIETUVOS DUJŲ TIEKIMAS“ NAGRINĖJIMO2018.03.08O3E-67Dujos
nutarimas_2018_56_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.03.01O3E-56Šiluma
nutarimas_2018_57_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.03.01O3E-57Vanduo
nutarimas_2018_58_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TAURAGĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.03.01O3E-58Vanduo
nutarimas_2018_59_.pdfNUTARIMAS DĖL GAMYBOS IR APKROVŲ DUOMENŲ TEIKIMO METODIKOS PATVIRTINIMO2018.03.01O3E-59Elektra
nutarimas_2018_60_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2018.03.01O3E-60Šiluma
nutarimas_2018_61_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.03.01O3E-61Šiluma
nutarimas_2018_53_.pdfNUTARIMAS DĖL TIKSLINĖS GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS TVIRTINIMO2018.02.28O3E-53Dujos
nutarimas_2018_54_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.02.28O3E-54Šiluma
nutarimas_2018_55_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO2018.02.28O3E-55Šiluma
nutarimas_2018_52_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RASEINIŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2018.02.26O3E-52Vanduo
nutarimas_2018_49_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2018.02.22O3E-49Vanduo
nutarimas_2018_50_.pdfNUTARIMAS DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOS DERINIMO2018.02.22O3E-50Kita
nutarimas_2018_51_.pdfNUTARIMAS DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO2018.02.22O3E-51Kita
nutarimas_2018_47_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,SKUODO ŠILUMA“ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO LAIKOTARPIŲ2018.02.15O3E-47Šiluma
nutarimas_2018_48_.pdfNUTARIMAS DĖL AB „AMBER GRID“ NAUJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, TIESIOGINIŲ VAMZDYNŲ, BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „AMBER GRID“ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS TVARKOS DERINIMO2018.02.15O3E-48Dujos
nutarimas_2018_44_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-650 „DĖL PROGNOZUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.02.08O3E-44Dujos
nutarimas_2018_45_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2018.02.08O3E-45Šiluma
nutarimas_2018_46_.pdfDĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMU NR. O3E-576 „DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO“ AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NUSTATYTO ĮPAREIGOJIMO2018.02.08O3E-46Elektra
nutarimas_2018_41_.pdfNUTARIMAS DĖL PRODUKTŲ, Į KURIUOS PASKIRTIEJI ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS OPERATORIAI GALI ATSIŽVELGTI BENDRAME KITOS PAROS PREKYBOS RINKŲ SUSIEJIMO PROCESE, PATVIRTINIMO2018.02.05O3E-41Elektra
nutarimas_2018_42_.pdfNUTARIMAS DĖL PRODUKTŲ, Į KURIUOS PASKIRTIEJI ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS OPERATORIAI GALI ATSIŽVELGTI BENDRAME EINAMOSIOS PAROS PREKYBOS RINKŲ SUSIEJIMO PROCESE, PATVIRTINIMO2018.02.05O3E-42Elektra
nutarimas_2018_43_.pdfNUTARIMAS DĖL REZERVINĖS METODIKOS PATVIRTINIMO2018.02.05O3E-43Elektra
nutarimas_2018_29_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“ 2018–2019 METŲ INVESTICIJŲ2018.02.02O3E-29Šiluma
nutarimas_2018_34_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. O3E-618 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2018–2020 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO2018.02.02O3E-34Šiluma
1 - 30Pirmyn