Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2017.05.03

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Pastaba. Atidarydami dokumentą aktyvinimo lange spauskite "Cancel"!                                                                                          Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2017_144.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2017.05.15O3E-144Dujos
nutarimas_2017_145.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS PRIE GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KAINOS PERSKAIČIAVIMO 2017 METAMS2017.05.15O3E-145Dujos
nutarimas_2017_146.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „INTERGAS“ FINANSINIO PAJĖGUMO VERTINIMO 2017.05.15O3E-146Dujos
nutarimas_2017_147.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DRUSKININKŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ2017.05.15O3E-147Vanduo
nutarimas_2017_137.pdfNUTARIMAS DĖL PROGNOZUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS KAINOS TVIRTINIMO2017.05.11O3E-137Dujos
nutarimas_2017_138.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. KOVO 10 D. NUTARIMO NR. O3-26 „DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS, ATSISAKIUSIEMS ĮSILEISTI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ BEI ŠIŲ2017.05.11O3E-138Šiluma
nutarimas_2017_139.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2017.05.11O3E-139Vanduo
nutarimas_2017_140.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA“ 2015−2017 METŲ INVESTICIJŲ2017.05.11O3E-140Šiluma
nutarimas_2017_141.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2017 METŲ INVESTICIJŲ2017.05.11O3E-141Šiluma
nutarimas_2017_142.pdfNUTARIMAS DĖL TARPZONINIO RIZIKOS DRAUDIMO GALIMYBIŲ2017.05.11O3E-142Elektra
nutarimas_2017_143.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ2017.05.11O3E-143Šiluma
nutarimas_2017_136.pdfNUTARIMAS DĖL NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO2017.05.02O3-136Šiluma
nutarimas_2017_129.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO 2017.04.27O3-129Vanduo
nutarimas_2017_130.pdfDĖL INDIVIDUALIOS ĮMONĖS „EMILIJOS KAMINSKIENĖS ĮMONĖ“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2017.04.27O3-130Vanduo
nutarimas_2017_131.pdfNUTARIMAS DĖL ELEKTROS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO2017.04.27O3-131Elektra
nutarimas_2017_132.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO2017.04.27O3-132Elektra
nutarimas_2017_133.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.04.27O3-133Dujos
nutarimas_2017_134.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LITGAS“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.04.27O3-134Dujos
nutarimas_2017_135.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „HAUPAS“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.04.27O3-135Dujos
nutarimas_2017_128_.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO2017.04.14O3-128Dujos
nutarimas_2017_127_.pdfNUTARIMAS DĖL „LIETUVOS ENERGIJA“, UAB INVESTICIJŲ PROJEKTO „LIETUVOS ENERGIJA“, UAB GRUPĖS VERSLO VALDYMO SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS“ DERINIMO2017.04.14O3-127Elektra
nutarimas_2017_126_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „ALYTAUS ENERGIJA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ2017.04.14O3-126Šiluma
nutarimas_2017_125_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ2017.04.14O3-125Šiluma
nutarimas_2017_124_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2017.04.14O3-124Šiluma
nutarimas_2017_123_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SPALIO 1 D. NUTARIMO NR. O3-529 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2014−2016 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO2017.04.14O3-123Šiluma
nutarimas_2017_121_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. KOVO 18 D. NUTARIMO NR. O3-69 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2014−2016 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO2017.04.14O3-121Šiluma
nutarimas_2017_122_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2017−2019 METŲ INVESTICIJŲ 2017.04.14O3-122Šiluma
nutarimas_2017_120_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-727 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2010−2014 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO2017.04.14O3-120Šiluma
nutarimas_2017_119_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“ 2016 METŲ INVESTICIJŲ2017.04.14O3-119Šiluma
nutarimas_2017_118_.pdfNUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,BALTIJOS ELEKTRINIŲ INVESTICIJOS“ GALIOJIMO PANAIKINIMO2017.04.14O3-118Šiluma
1 - 30Pirmyn