Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2017.06.19

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Pastaba. Atidarydami dokumentą aktyvinimo lange spauskite "Cancel"!                                                                                          Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2017_266_.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ NAGRINĖJIMO2017.06.16O3E-266Šiluma
nutarimas_2017_264_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INTERGATES“ ŠILUMOS GAMYBOS (PRODUKTO) BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) NUSTATYMO2017.06.16O3E-264Šiluma
nutarimas_2017_263_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAGĖGIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2017.06.16O3E-263Vanduo
nutarimas_2017_262_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRAKŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2017.06.16O3E-262Vanduo
nutarimas_2017_261_.pdfNUTARIMAS DĖL „NORDARSI OÜ“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.16O3E-261Dujos
nutarimas_2017_260_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „STELLA VITAE“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.16O3E-260Dujos
nutarimas_2017_259_.pdfNUTARIMAS DĖL AB „SUSKYSTINTOS DUJOS“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.16O3E-259Dujos
nutarimas_2017_258_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „VOKADIS“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.16O3E-258Dujos
nutarimas_2017_256_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „VARĖNOS DUJOS“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.16O3E-256Dujos
nutarimas_2017_255_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FORTUM KLAIPĖDA“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2017.06.16O3E-255Šiluma
nutarimas_2017_254_.pdfNUTARIMAS DĖL KITOS PAROS PRALAIDUMO GARANTAVIMO TERMINO PATVIRTINIMO2017.06.16O3E-254Elektra
nutarimas_2017_253_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS "JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI" ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2017.06.16O3E-253Šiluma
nutarimas_2017_252_.pdfNUTARIMAS DĖL KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NUSTATYMO2017.06.16O3E-252Šiluma
nutarimas_2017_257_.pdfNUTARIMAS DĖL AB „AMBER GRID“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.16O3E-257Dujos
nutarimas_2017_267_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LITESKO“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.16O3-267Šiluma
nutarimas_2017_251_.pdfNUTARIMAS DĖL AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO 2017–2019 METAMS2017.06.15O3E-251Šiluma
nutarimas_2017_250_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "AKMENĖS ENERGIJA" ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2017.06.15O3E-250Šiluma
nutarimas_2017_249_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS ENERGIJA" KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2017.06.15O3E-249Šiluma
nutarimas_2017_248_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "AKMENĖS ENERGIJA" VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO 2017-2019 METAMS2017.06.15O3E-248Šiluma
nutarimas_2017_247_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LITERMA“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.15O3E-247Dujos
nutarimas_2017_246_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „IMLITEX“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.15O3E-246Dujos
nutarimas_2017_245_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „HAUPAS“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.15O3E-245Dujos
nutarimas_2017_244_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „EUROPEAN GAS TRADING GROUP“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.15O3E-244Dujos
nutarimas_2017_243_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ENERGIJOS TIEKIMO CENTRAS“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.15O3E-243Dujos
nutarimas_2017_242_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ENERGIJOS PREKYBA“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.15O3E-242Dujos
nutarimas_2017_241_.pdfNUTARIMAS DĖL AB „ACHEMA“ PAŽEIDIMO VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2017.06.15O3E-241Dujos
nutarimas_2017_240_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2017.06.15O3E-240Šiluma
nutarimas_2017_239_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „AMBER GRID“ INVESTICIJŲ PROJEKTO „DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS NUOTOLINĖS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ KONTROLĖS IR DUJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ DUOMENŲ SURINKIMO SISTEMOS DIEGIMAS“ DERINIMO2017.06.15O3E-239Dujos
nutarimas_2017_227_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. BIRŽELIO 13 D. NUTARIMO NR. O3-180 „DĖL ŠILUMOS PAGAL DVIEJŲ ATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2017.06.13O3E-227Šiluma
nutarimas_2017_228_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. BIRŽELIO 13 D. NUTARIMO NR. O3-181 „DĖL ŠILUMOS, KAI BUTUOSE IR (AR) KITOSE PATALPOSE ĮRENGTI KOMPAKTINIAI ŠILUMOS PUNKTAI, PASKIRSTYMO METODO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2017.06.13O3E-228Šiluma
1 - 30Pirmyn