Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2019.07.11

Tarybos nutarimų sąrašas


 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2019_O3E_243.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. O3-231 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS NEPRIKLAUSOMO TIEKĖJO LICENCIJOS ENERGIJOS TIEKIMAS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI IŠDAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2019.07.11O3E-243Elektra
nutarimas_2019_O3E_244.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NARIŲ PASISKIRSTYMO KURUOJAMOS VEIKLOS SRITIMIS2019.07.11O3E-244Kita
nutarimas_2019_O3E-237.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2014 M. VASARIO 10 D. NUTARIMO NR. O3-44 „DĖL SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2019.06.28O3E-237Kita
nutarimas_2019_O3E-238.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. NUTARIMO NR. O3-140 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2019.06.28O3E-238Kita
nutarimas_2019_O3E-239.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO 2019.06.28O3E-239Kita
nutarimas_2019_O3E-240.pdfNUTARIMAS DĖL DEKLARACIJOS FORMOS APIE PAREIŠKĖJO ATITIKIMĄ VEIKLAI VYKDYTI TVIRTINIMO, PRAŠYMO FORMOS IŠDUOTI, PAKEISTI, SUSTABDYTI LEIDIMO GALIOJIMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMĄ TVIRTINIMO IR LEIDIMŲ FORMŲ 2019.06.28O3E-240 Kita
nutarimas_2019_O3E-241.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NARIŲ PASISKIRSTYMO KURUOJAMOS VEIKLOS SRITIMIS2019.06.28O3E-241Kita
nutarimas_2019_O3E-242.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS PAVEDIMO VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS PIRMININKUI VYKDYTI VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS FUNKCIJAS2019.06.28O3E-242Kita
nutarimas_2019_O3E-202.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „DAINAVOS ELEKTRA“ VISUOMENINIO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS IR NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMO2019.06.27O3E-202 Elektra
nutarimas_2019_O3E-203.pdfNUTARIMAS DĖL FINANSINIO PAJĖGUMO NORMATYVINIO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS 2018 M. NUSTATYMO ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE2019.06.27O3E-203Elektra
nutarimas_2019_O3E-205.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2019.06.27O3E-205Šiluma
nutarimas_2019_O3E-206.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2019.06.27O3E-206Šiluma
nutarimas_2019_O3E-207.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2019.06.27O3E-207Šiluma
nutarimas_2019_O3E-208.pdfNUTARIMAS DĖL AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2019−2021 METŲ INVESTICIJŲ2019.06.27O3E-208Šiluma
nutarimas_2019_O3E-209.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ2019.06.27O3E-209Šiluma
nutarimas_2019_O3E-210.pdfNUTARIMAS DĖL 2018 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO NORMATYVINIŲ RODIKLIŲ ŽEMUTINIŲ REIKŠMIŲ NUSTATYMO GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE 2019.06.27O3E-210Dujos
nutarimas_2019_O3E-211.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ IR ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS 2018 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO VERTINIMO2019.06.27O3E-211Dujos
nutarimas_2019_O3E-212.pdfNUTARIMAS DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONO GAMINTOJAMS, NAUDOJANTIEMS VĖJO ENERGIJĄ, KURIŲ ELEKTRINIŲ ĮRENGTOJI GALIA NUO 10 KW IKI 350 KW IR KURIOS JUNGIAMOS PRIE SKIRSTOMOJO TINKLO, NUTRAUKIMO2019.06.27O3E-212Atsinaujinantys ištekliai
nutarimas_2019_O3E-213.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.06.27O3E-213Vanduo
nutarimas_2019_O3E-214.pdfNUTARIMAS DĖL 2018 METŲ NORMATYVINIO FINANSINIO PAJĖGUMO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUJE NUSTATYMO2019.06.27O3E-214Šiluma
nutarimas_2019_O3E-215.pdfNUTARIMAS DĖL ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ 2018 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO2019.06.27O3E-215Šiluma
nutarimas_2019_O3E-216.pdfNUTARIMAS DĖL 2018 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ VIDUTINIŲ LYGINAMŲJŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS RODIKLIŲ 2019.06.27O3E-216Vanduo
nutarimas_2019_O3E-217.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M. LIEPOS 27 D. NUTARIMO NR. O3E-347 „DĖL PRISKYRIMO PRIE BESIFORMUOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2019.06.27O3E-217Elektra
nutarimas_2019_O3E-218.pdfNUTARIMAS DĖL UŽ BALANSĄ ATSAKINGOMS ŠALIMS TAIKYTINŲ NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ PASIŪLYMO TVIRTINIMO 2019.06.27O3E-218Elektra
nutarimas_2019_O3E-219.pdfNUTARIMAS DĖL BENDROSIOS VISŲ BALTIJOS PRALAIDUMO SKAIČIAVIMO REGIONO PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIŲ APKROVŲ PERSKIRSTYMO AR KOMPENSACINĖS PREKYBOS IŠLAIDŲ PASIDALIJIMO METODIKOS PATVIRTINIMO2019.06.27O3E-219 Elektra
nutarimas_2019_O3E-220.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR UAB „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ NAGRINĖJIMO 2019.06.27O3E-220Dujos
nutarimas_2019_O3E-221.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO 2019.06.27O3E-221Elektra
nutarimas_2019_O3E-222.pdfNUTARIMAS DĖL 2018 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO NORMATYVINIO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIUJE NUSTATYMO2019.06.27O3E-222 Vanduo
nutarimas_2019_O3E-223.pdfNUTARIMAS DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ 2018 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO2019.06.27O3E-223Vanduo
nutarimas_2019_O3E-224.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. LAPKRIČIO 8 D. NUTARIMO NR. O3-346 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS OPERATORIAUS LICENCIJOS IŠDAVIMO UAB GET BALTIC“ PATIKSLINIMO2019.06.27O3E-224 Dujos
1 - 30Pirmyn