Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2018.12.10

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2018_437.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FORTUM KLAIPĖDA“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.12.07O3E-437Šiluma
nutarimas_2018_438.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2018.12.07O3E-438Šiluma
nutarimas_2018_439.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.12.07O3E-439Šiluma
nutarimas_2018_440.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. NUTARIMO NR. O3E-409 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO2018.12.07O3E-440Vanduo
nutarimas_2018_441.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. GRUODŽIO 4 D. NUTARIMO NR. O3E-436 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO2018.12.07O3E-441Elektra
nutarimas_2018_436.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.12.04O3E-436Elektra
nutarimas_2018_435.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-47 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. VASARIO 11 D. NUTARIMU NR. O3-19 PATVIRTINTO VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS2018.12.03O3E-435Kita
nutarimas_2018_414.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJŲ IR UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ NAGRINĖJIMO2018.11.30O3E-414Šiluma
nutarimas_2018_415.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO2018.11.30O3E-415Dujos
nutarimas_2018_416.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „DAINAVOS ELEKTRA“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO2018.11.30O3E-416Elektra
nutarimas_2018_417.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. LAPKRIČIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-395 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.11.30O3E-417Dujos
nutarimas_2018_418.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO2018.11.30O3E-418Elektra
nutarimas_2018_419.pdfNUTARIMAS DĖL AB „LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“ ELEKTROS ENERGIJOS REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ 2019 METAMS NUSTATYMO2018.11.30O3E-419Elektra
nutarimas_2018_420.pdfNUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METŲ I PUSMEČIUI2018.11.30O3E-420Elektra
nutarimas_2018_421.pdfNUTARIMAS DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS2018.11.30O3E-421Elektra
nutarimas_2018_422.pdfNUTARIMAS DĖL AB „ACHEMA“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO, KURIUO2018.11.30O3E-422Elektra
nutarimas_2018_423.pdfNUTARIMAS DĖL AB „LIFOSA“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO, KURIUO2018.11.30O3E-423Elektra
nutarimas_2018_424.pdfNUTARIMAS DĖL AB „AKMENĖS CEMENTAS“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO2018.11.30O3E-424Elektra
nutarimas_2018_425.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS2018.11.30O3E-425Dujos
nutarimas_2018_426.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „INTERGAS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ IR DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS2018.11.30O3E-426Dujos
nutarimas_2018_427.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. O3-604 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMOS BALANSAVIMO KAINOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2018.11.30O3E-427Dujos
nutarimas_2018_428.pdfNUTARIMAS DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ BUITINIŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO2018.11.30O3E-428Dujos
nutarimas_2018_429.pdfNUTARIMAS DĖL AB AGROFIRMOS „JOSVAINIAI“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS2018.11.30O3E-429Dujos
nutarimas_2018_430.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TVARKYBA“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.11.30O3E-430Vanduo
nutarimas_2018_431.pdfNUTARIMAS DĖL BIODUJŲ SUPIRKIMO Į GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO2018.11.30O3E-431Dujos
nutarimas_2018_432.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FORTUM HEAT LIETUVA“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS2018.11.30O3E-432Dujos
nutarimas_2018_433.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. O3E-54 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS2018.11.30O3E-433Šiluma
nutarimas_2018_411.pdfNUTARIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2018.11.29O3E-411Šiluma
nutarimas_2018_407.pdfNUTARIMAS DĖL BENDRO TINKLO MODELIO METODIKOS PATVIRTINIMO2018.11.29O3E-407Elektra
nutarimas_2018_408.pdfNUTARIMAS DĖL TARPZONINIO RIZIKOS DRAUDIMO GALIMYBIŲ PASIŪLYMŲ PATVIRTINIMO2018.11.29O3E-408Elektra
1 - 30Pirmyn