Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2017.10.18

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Pastaba. Atidarydami dokumentą aktyvinimo lange spauskite "Cancel"!                                                                                          Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2017_442_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „NOMINUS“ IŠDUOTOS NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO LICENCIJOS NR. L1-65 (NET) GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO2017.10.17O3E-442Elektra
nutarimas_2017_443_visas.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO2017.10.17O3E-443Vanduo
nutarimas_2017_444_.pdfNUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS 2018 METAMS NUSTATYMO2017.10.17O3E-444Elektra
nutarimas_2017_445_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2017.10.17O3E-445Vanduo
nutarimas_2017_446_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GIRAITĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ KEITIMO POREIKIO2017.10.17O3E-446Vanduo
nutarimas_2017_447_.pdfNUTARIMAS DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SKIRSTYMO PASLAUGŲ VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ 2018 METAMS PERSKAIČIAVIMO2017.10.17O3E-447Elektra
nutarimas_2017_448_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „E TINKLAS“ SKIRSTYMO PASLAUGŲ VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ 2018 METAMS PERSKAIČIAVIMO2017.10.17O3E-448Elektra
nutarimas_2017_449_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS CEMENTAS“ SKIRSTYMO PASLAUGŲ VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ 2018 METAMS PERSKAIČIAVIMO2017.10.17O3E-449Elektra
nutarimas_2017_450_.pdfNUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS SISTEMINIŲ PASLAUGŲ KAINOS 2018 METAMS NUSTATYMO2017.10.17O3E-450Elektra
nutarimas_2017_436_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2017.10.16O3E-436Šiluma
nutarimas_2017_437_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2017.10.16O3E-437Šiluma
nutarimas_2017_438_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 2018 METAMS PERSKAIČIAVIMO2017.10.16O3E-438Elektra
nutarimas_2017_439_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „LIFOSA“ SKIRSTYMO PASLAUGOS VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 2018 METAMS PERSKAIČIAVIMO2017.10.16O3E-439Elektra
nutarimas_2017_440_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ACHEMA“ SKIRSTYMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 2018 METAMS PERSKAIČIAVIMO2017.10.16O3E-440Elektra
nutarimas_2017_441_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIRBTINIS PLUOŠTAS“ SKIRSTYMO PASLAUGOS VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS BEI VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 2018 METAMS PERSKAIČIAVIMO2017.10.16O3E-441Elektra
nutarimas_2017_434_.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LICENCIJOS UAB „DOLAURUS“ GALIOJIMO PANAIKINIMO2017.10.13O3E-434Dujos
nutarimas_2017_435_.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR UAB „LIETUVOS DUJŲ TIEKIMAS“ NAGRINĖJIMO2017.10.13O3E-435Dujos
nutarimas_2017_425_.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LICENCIJOS UAB „STELLA VITAE“ GALIOJIMO PANAIKINIMO2017.10.12O3E-425Dujos
nutarimas_2017_426_.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LICENCIJOS UAB „ENERGIJOS TIEKIMO CENTRAS“ GALIOJIMO PANAIKINIMO2017.10.12O3E-426Dujos
nutarimas_2017_427_.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LICENCIJOS „NORDARSI“ OÜ GALIOJIMO PANAIKINIMO2017.10.12O3E-427Dujos
nutarimas_2017_428_.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LICENCIJOS UAB „ENERGIJOS PREKYBA“ GALIOJIMO PANAIKINIMO2017.10.12O3E-428Dujos
nutarimas_2017_430_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ2017.10.12O3E-430Šiluma
nutarimas_2017_431_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TVARKYBA“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2017.10.12O3E-431Vanduo
nutarimas_2017_432_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LITESKO" FILIALO "BIRŽŲ ŠILUMA" ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2017.10.12O3E-432Šiluma
nutarimas_2017_433_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LITESKO" FILIALO "BIRŽŲ ŠILUMA" KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2017.10.12O3E-433Šiluma
nutarimas_2017_424_.pdfNUTARIMAS DĖL LITGRID AB PERDAVIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 2018 METAMS PERSKAIČIAVIMO2017.10.02O3E-424Elektra
nutarimas_2017_kret_416.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2017.09.29O3E-416Vanduo
nutarimas_2017_419_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2017.09.29O3E-419Šiluma
nutarimas_2017_418_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2017.09.29O3E-418Vanduo
nutarimas_2017_417.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2017.09.29O3E-417Vanduo
1 - 30Pirmyn