Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2018.05.09

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Pastaba. Atidarydami dokumentą aktyvinimo lange spauskite "Cancel"!                                                                                          Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2018_165_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „LIFOSA“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2018.05.21O3E-165Šiluma
nutarimas_2018_164_.pdfNUTARIMAS DĖL BALTPOOL UAB TAIKOMŲ ĮKAINIŲ, UŽ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS TEIKIAMAS PASLAUGAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS ŠILUMOS AUKCIONŲ DALYVIAMS, DERINIMO2018.05.18O3E-164Šiluma
nutarimas_2018_157_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ2018.05.17O3E-157Vanduo
nutarimas_2018_158_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IGNALINOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.05.17O3E-158Vanduo
nutarimas_2018_159_.pdfNUTARIMAS DĖL TIKSLINĖS GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS TVIRTINIMO2018.05.17O3E-159Dujos
nutarimas_2018_160_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.05.17O3E-160Vanduo
nutarimas_2018_161_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2018.05.17O3E-161Šiluma
nutarimas_2018_162_.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA“ KELEIVIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERKĖLIMO KELTAIS PER KURŠIŲ MARIAS (PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ) Į (IŠ) KURŠIŲ NERIJĄ DIDŽIAUSIO TARIFO DERINIMO2018.05.17O3E-162Transportas
nutarimas_2018_163_.pdfNUTARIMAS DĖL ŠILUMOS AUKCIONO DALYVIO STANDARTINIŲ SUTARČIŲ SĄLYGŲ DERINIMO2018.05.17O3E-163Šiluma
nutarimas_2018_150_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO2018.05.16O3E-150Šiluma
nutarimas_2018_151_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-201 „DĖL NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIPAŽINIMO NEREGULIUOJAMAISIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2018.05.16O3E-151Šiluma
nutarimas_2018_152_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO2018.05.16O3E-152Šiluma
nutarimas_2018_153_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.05.16O3E-153Šiluma
nutarimas_2018_154_.pdfNUTARIMAS DĖL ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTO TVIRTINIMO2018.05.16O3E-154Šiluma
nutarimas_2018_155_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.05.16O3E-155Šiluma
nutarimas_2018_156_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO2018.05.16O3E-156Šiluma
nutarimas_2018_140_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PRAMONĖS ENERGIJA“ VILNIAUS KATILINĖS ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.05.10O3E-140Šiluma
nutarimas_2018_141_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „DIRBTINIS PLUOŠTAS“ ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTYMO LICENCIJOS NR. L1-11 (ES) IR ELEKTROS ENERGIJOS VISUOMENINIO TIEKIMO LICENCIJOS NR. L1-9 (VET) GALIOJIMO PANAIKINIMO2018.05.10O3E-141Elektra
nutarimas_2018_142_.pdfNUTARIMAS DĖL ENERGETIKOS VEIKLŲ LICENCIJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „DAINAVOS ELEKTRA“ IŠDAVIMO2018.05.10O3E-142Elektra
nutarimas_2018_144_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2018.05.10O3E-144Šiluma
nutarimas_2018_145_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. BALANDŽIO 26 D. NUTARIMO NR. O3E-121 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ ŠILUMA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO2018.05.10O3E-145Šiluma
nutarimas_2018_146_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „VISAGINO ENERGIJA“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.05.10O3E-146Vanduo
nutarimas_2018_147_.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RIETAVO KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.05.10O3E-147Šiluma
nutarimas_2018_148_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.05.10O3E-148Dujos
nutarimas_2018_149_.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONĖMS, VYKDANČIOMS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO VEIKLĄ NUSTATYTŲ MINIMALIŲ KOKYBĖS LYGIŲ VERTINIMO2018.05.10O3E-149Dujos
nutarimas_2018_143_.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJŲ IR UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“ NAGRINĖJIMO2018.05.10O3E-143Šiluma
nutarimas_2018_134_.pdfNUTARIMAS DĖL AB „AKMENĖS CEMENTAS“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO2018.04.30O3E-134Atsinaujinantys ištekliai
nutarimas_2018_135_.pdfNUTARIMASDĖL AB „ACHEMA“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO, KURIUO ELEKTROS2018.04.30O3E-135Atsinaujinantys ištekliai
nutarimas_2018_136_.pdfNUTARIMAS DĖL AB „AKMENĖS CEMENTAS“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO2018.04.30O3E-136Atsinaujinantys ištekliai
nutarimas_2018_137_.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „E TINKLAS“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ IR PROCENTO NUO KAUPIMO LAIKOTARPIU ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO Į ELEKTROS TINKLUS PATIEKTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO2018.04.30O3E-137Atsinaujinantys ištekliai
1 - 30Pirmyn