Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2019.05.09

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2019_O3E-140.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „VARĖNOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2019.05.22O3E-140Vanduo
nutarimas_2019_O3E-139.pdf NUTARIMAS DĖL DIDŽIAUSIOSIOS ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ, KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO2019.05.20O3E-139Atsinaujinantys ištekliai
nutarimas_2019_O3E-141.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS 2019.05.20O3E-141Dujos
nutarimas_2019_O3E-142.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2019.05.20O3E-142Šiluma
nutarimas_2019_O3E-143.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019−2021 METŲ INVESTICIJŲ2019.05.20O3E-143Šiluma
nutarimas_2019_O3E-144.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LEIDIMŲ PANAIKINIMO2019.05.20O3E-144Dujos
nutarimas_2019_O3E-145.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2019.05.20O3E-145Šiluma
nutarimas_2019_O3E-146.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NAGRINĖJIMO 2019.05.20O3E-146Šiluma
nutarimas_2019_O3E-147.pdfNUTARIMAS DĖL GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO 2019.05.20O3E-147Elektra
nutarimas_2019_O3E-148.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR UAB „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ NAGRINĖJIMO 2019.05.20O3E-148 Elektra
Nutarimas_2019_O3E-132.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. GRUODŽIO 30 D. NUTARIMO NR. O3-692 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO LICENCIJOS AKCINEI BENDROVEI „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ IŠDAVIMO“ PAKEITIMO2019.05.07O3E-132Dujos
Nutarimas_2019_O3E-133.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 17 D. NUTARIMU NR. O3-115 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS AKCINEI BENDROVEI „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ IŠDUOTOS ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMO2019.05.07O3E-133Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-134.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2019–2021 METŲ INVESTICIJŲ2019.05.07O3E-134Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-135.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EKOPARTNERIS“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ 2019.05.07O3E-135 Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-136.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS ENERGIJA“ BIOKURO KATILINĖS INVESTICIJŲ PROJEKTO DERINIMO2019.05.07O3E-136 Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-137.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „RIETAVO KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.05.07O3E-137Vanduo
Nutarimas_2019_O3E-138.pdfNUTARIMAS DĖL BENDRŲJŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ PAGAL 2016 M. RUGPJŪČIO 26 D. EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2016/1447 DĖL TINKLO KODEKSO, KURIAME NUSTATOMI AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS NUOLATINĖS SROVĖS SISTEMŲ IR NUOLATINĖS SROVĖS LINIJA 2019.05.07O3E-138Elektra
Nutarimas_2019_O3E-116.pdfNUTARIMAS DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2019−2021 METŲ INVESTICIJŲ2019.04.26O3E-116Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-117.pdfDĖL UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ 2016−2020 METŲ INVESTICIJŲ2019.04.26O3E-117Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-118.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „ALYTAUS ENERGIJA“ 2020 METŲ INVESTICIJŲ2019.04.26O3E-118 Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-119.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. O3E-311 „DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO2019.04.26O3E-119Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-120.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-98 „DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2016, 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO2019.04.26O3E-120Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-121.pdfNUTARIMAS DĖL AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2019–2020 METŲ INVESTICIJŲ2019.04.26O3E-121Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-122.pdfNUTARIMAS DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2021 METŲ INVESTICIJŲ 2019.04.26O3E-122 Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-123.pdf DĖL UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO2019.04.26O3E-123Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-124.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2019.04.26O3E-124Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-125.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2019.04.26O3E-125Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-126.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.04.26O3E-126Vanduo
Nutarimas_2019_O3E-127.pdfNUTARIMAS DĖL VŠĮ „ANTAZAVĖS VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.04.26O3E-127Vanduo
Nutarimas_2019_O3E-128.pdf NUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PAKEITIMO PASKELBIMO2019.04.26O3E-128Elektra
1 - 30Pirmyn