Įeiti
Publikuota: 2020.05.08. Atnaujinta: 2020.05.14

Tarybos posėdis (NUOTOLINIU BŪDU)


​2020-05-14

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją AB „Ignitis gamyba“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „KAROLINOS HES“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „KAROLINOS HES“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Telšių vandenys“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo Nr. L-3751 pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Telšių vandenys“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Tvari energija“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Tvari Energija“ atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „SV Asset Management“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „Relektra“ pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „SV Asset Management“ atstovai.

7. Dėl UAB „Viada LT“ leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Viada LT“ atstovai.

8. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „JUMPS“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo panaikinimo (perkeltas iš I dalies). ATIDĖTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „JUMPS“ atstovai.

2. Dėl AB „ORLEN Lietuva“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: AB „ORLEN Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro elektrotechnikos darbuotojų, eksploatuojančių elektros įrenginius, neformalaus mokymo programų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Trakų vandenys“ 2017−2018 metų, 2019−2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Trakų rajono savivaldybės, UAB „Trakų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2018 metų investicijos. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės, UAB „Skuodo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

7. Dėl UAB Ignalinos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska
Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės, UAB Ignalinos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl UAB „Ekoresursai“ investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „Ekoresursai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl UAB „Energijos parkas“ investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Šiaulių energija“, UAB „Energijos parkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-233 „Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl Vartotojų informavimo apie elektros energijos rinkos liberalizavimą ir jo procesą plano derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Juozėnaitė
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2020 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas, laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas, Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB„Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

13. Dėl vartojimo ginčo tarp J. R. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

14. Kiti klausimai.
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt arba Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt.