Įeiti
Publikuota: 2020.04.30. Atnaujinta: 2020.05.07

Tarybos posėdis (NUOTOLINIU BŪDU)


​2020-05-07

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „OTADA“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „OTADA“ atstovai.

2. Dėl S. Norvilo komercinės įmonės leidimo galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: S. Norvilo komercinės įmonės atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „GERAS MEISTRAS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „GERAS MEISTRAS“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Ardekas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Ardekas“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Bauwerk Boen“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Bauwerk Boen“ atstovai.

6. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais akcinei bendrovei „ORLEN Baltic Retail“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „ORLEN Baltics Retail“ atstovai.

7. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „SDG“ energetikos darbuotojų neformaliojo mokymo programų derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB Ignalinos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska
Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės, UAB Ignalinos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Diana Petronienė
Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės, UAB „Panevėžio gatvės“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Marijampolės savivaldybės, UAB „Sūduvos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). ATIDĖTA
Pranešėjas – Tarybos vyr. patarėjas Dalius Krinickas
Dalyvauja: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Kauno energija“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas, laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas, Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, LITGRID AB, UAB „Baltpool“, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ investicijų projekto „Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcija“ derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinės ribos 2021 metams koregavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“, AB „Achema“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ bendrai derinamų investicijų sąrašo derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Klaipėdos nafta“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Dėl vartojimo ginčo tarp G. B. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

12. Kiti klausimai.





Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt arba Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt.