Įeiti
Publikuota: 2020.04.09. Atnaujinta: 2020.04.15

Tarybos posėdis (NUOTOLINIU BŪDU)


2020-04-16

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Centriukas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Centriukas“ atstovai.

2. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „PROFILEKSAS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „PROFILEKSAS“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Senerga“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Senerga“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus G. Tumosienės ritualinių paslaugų namams „NUTRŪKUSI STYGA“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: G. Tumosienės ritualinių paslaugų namų „NUTRŪKUSI STYGA“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Saulės grąžos parkai“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Saulės grąžos parkai“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „MIKO IR TADO LEIDYKLOS“ SPAUSTUVEI išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „MIKO IR TADO LEIDYKLOS“ SPAUSTUVĖS atstovai.

7. Dėl Petro Popliausko individualios įmonės leidimų galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: Petro Popliausko individualios įmonės atstovai.

8. Dėl Vidos Bagdonienės įmonės „VERJA“ leidimo galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: Vidos Bagdonienės įmonės „VERJA“ atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Solarbank“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Solarbank“ atstovai.

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilkijos žemės ūkio mokyklai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Vilkijos žemės ūkio mokyklos atstovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „9 sparnai“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-266), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „9 sparnai“ atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „9 sparnai“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-267), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „9 sparnai“ atstovai.

13. Dėl UAB „Aviapaslauga ir Ko“ leidimo galiojimo sustabdymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „Aviapaslauga ir Ko“ atstovai.

14. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl AB „Klaipėdos energija“ 2018–2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, AB „Klaipėdos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, AB „Klaipėdos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Pagėgių savivaldybės, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens patarėja specialistė Vilma Davulienė
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, UAB „Šakių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. NESVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Jurbarko rajono savivaldybės, UAB „Jurbarko vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl AB „Amber Grid“ investicijų projekto „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vėjo energetikų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl tyrimo komisijos, skirtos ištirti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. liepos 5 d. elektros energijos tiekimo sutrikimų priežastis, tyrimo akto tvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. specialistas Michailas Sketerskis
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl vartojimo ginčo tarp A. L., A. L. ir uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

10. Dėl vartojimo ginčo tarp A. M. ir akcinės bendrovės „Kauno energija“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

11. Kiti klausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt arba Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt.