Įeiti
Publikuota: 2019.06.06. Atnaujinta:

Komisijos posėdis neįvyks.


DĖMESIO: Komisijos posėdis neįvyks.

Apie kitą Komisijos posėdžio datą ir laiką informuosime.

​2019-06-13


9:30 val.

1. Dėl UAB „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų keitimo poreikio.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Kretingos rajono savivaldybės, UAB „Kretingos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2018 m.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ 2018−2019 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

4. Dėl UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

5. Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

6. Dėl SĮ „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Visagino savivaldybės, SĮ „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl vartojimo ginčo tarp N. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.