Įeiti
Publikuota: 2019.01.10. Atnaujinta: 2019.01.16

Komisijos posėdis.


​2019-01-17

9:30 val.

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-465 „Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ klaidos ištaisymo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresnysis specialistas Karolis Demšė
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, Prūdiškių socialinės globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės, UAB „Skuodo vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB šilumos gamybos kainos dedamųjų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos.
Pranešėja –Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl akcinės bendrovės „Simega“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja –Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Panevėžio energija“, AB „Simega“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl Pagrindinių organizacinių reikalavimų, funkcijų, pareigų, susijusių su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumu, patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: AB „Litgrid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas

9. Dėl vartojimo ginčo tarp P. Z. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ bei akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas žodinės procedūros tvarka.
Dalyvauja: AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“ atstovai, pilietis P. Z.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

10. Dėl vartojimo ginčo tarp K. A. ir akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Dėl vartojimo ginčo tarp G. R. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

12. Dėl vartojimo ginčo tarp L. J. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Dėl vartojimo ginčo tarp V. ir D. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

14. Kiti klausimai.
​Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.