Įeiti
Publikuota: 2017.09.07. Atnaujinta: 2017.09.08

Komisijos posėdis


2017-09-14

9:30 val.

1. ​Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. O3-234 „Dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Posėdžio medžiaga: pažymanutarimo projektas

2. Dėl pakartotinio uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ finansinio pajėgumo įvertinimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažymanutarimo projektas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos elektrinės nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos Nr. L1-74 (NET) galiojimo sustabdymo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažymanutarimo projektas

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (
papildomas klausimas).
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyr. specialistas Darius Juškaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, Litgrid AB, UAB „Dirbtinis pluoštas“, UAB „E Tinklas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažymanutarimo projektas, lyginamasis variantas, priedas

5. ​Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Eglė Goculenko
Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės, UAB „Varėnos šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažymanutarimo projektas

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Birštono savivaldybės, UAB „Birštono šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažymanutarimo projektas

7. ​Dėl akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017−2018 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažymanutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

8. Dėl  uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. SVARSTYMAS ATIDĖTAS
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

9. Dėl vartoji
mo ginčo tarp V. Š. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ nagrinėjimo​.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

10. Kiti k
lausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.