Įeiti
Publikuota: 2017.07.13. Atnaujinta: 2017.07.19

Komisijos posėdis


2017-07-20

13:30 val.

 

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-189 „Dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių 2013 m. finansinio pajėgumo įvertinimo“ UAB „Energijos kodas“ nustatyto įpareigojimo įvykdymo termino pratęsimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: UAB „Energijos kodas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. O3E-271 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Palangos miesto savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Palangos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

3. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3E-279 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Eglė Goculenko
Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektaslyginamasis variantas
 
4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ 2016−2017 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, lyginamasis variantas, priedas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 2016–2020 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, patikslinta pažyma (atnaujinta 2017-07-19), nutarimo projektas, patikslintas nutarimo projektas (atnaujinta 2017-07-19), priedas

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Akmenės rajono savivaldybės, UAB „Akmenės energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Šilumos skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Susisiekimo ministerijos, AB „Smiltynės perkėla“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

8. Dėl AB „Kauno energija“ pažeidimo (informacijos neteikimo) vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą. NESVARSTYTA
Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus patarėja Lina Bartkienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl UAB „GA Joniškis“ įtakos reikšmingumo UAB „Fortum Joniškio energija“ aptarnaujamoje teritorijoje ir Pakluonių katilinės centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „GA Joniškis“, UAB „Fortum Joniškio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

10. Dėl vartojimo ginčo tarp R. A. ir UAB „Vilniaus energija“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Kiti klausimai.

 

 

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Jonaistę Jusionytę, tel. (8 5) 239 7820.