Įeiti
Publikuota: 2014.01.15. Atnaujinta:

Komisijoje vyko tarptautinės konsultacijos dėl Lietuvai svarbių bendro intereso projektų įgyvendinimo


2014 m. sausio 15 d. Komisijoje vyko Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos energetikos reguliavimo institucijų bei Lietuvos ir Lenkijos elektros ir dujų perdavimo sistemų operatorių konsultacijos dėl bendro intereso projektų (angl. Projects of Common Interest – PCI) įgyvendinimo.

Konsultacijų metu buvo aptariami Lietuvos-Lenkijos elektros jungties „LitPolLink“, Lietuvos-Lenkijos dujotiekių jungties (angl. Gas Interconnection Poland-Lithuania – GIPL) bei dujotiekio Klaipėda-Kiemėnai pajėgumų plėtros projektai. Konsultacijų metu PCI projektus bei PCI projektų įgyvendinimo kaštų ir naudos analizes pristatė šių projektų vykdytojai, t. y. Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorius PSE S.A., Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB, Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“.

Atsižvelgiant į konsultacijų metu išsakytas dalyvių pastabas ir komentarus, nuspręsta PCI projektų įgyvendinimo kaštų ir naudos analizes patikslinti naujausiais situaciją regiono elektros ir dujų rinkose iliustruojančiais duomenimis. Taip pat sutarta dėl tolesnio bendradarbiavimo tarp visų suinteresuotų šalių principų, siekiant suderintų sprendimų dėl PCI projektų įgyvendinimo.

Primename, kad Europos Komisija praėjusių metų spalį patvirtino beveik 250 svarbiausių PCI projektų sąrašą, tarp kurių pateko ir Lietuvos integracijai į Europos Sąjungos dujų ir elektros rinkas svarbūs projektai.

PCI projektams bus taikomos paspartintos leidimų išdavimo procedūros, geresnės reguliavimo sąlygos bei finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. Connecting Europe Facility – CEF), kaip numato 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 347/2013. Reglamentas nustato, kad atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos turės priimti reikiamus sprendimus dėl kaštų paskirstymo, kurie yra būtini PCI projektams įgyvendinti.