Įeiti
Publikuota: 2021.03.02. Atnaujinta: 2021.03.02

Ilgalaikio turto aukcionas (VERT)


Aukciono rengėjas ir vykdytojas: 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), įsikūrusi adresu Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, jurid. asm. kodas 188706554, tel. (8 5) 21 35166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt, tinklalapis www.vert.lt, vykdo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Tarybos patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio turto pardavimą viešame tiesioginiame aukcione.

Informacija apie parduodamą turtą: 

2 (du) vnt. kilnojami gelžbetoniniai garažai su metaliniais varstomais vartais, orientaciniai matmenys 350x625x245  (1 vnt.), svoris apie 4,5 t (1 vnt.). 

Eil. Nr.Inv. Nr.Ilgalaikis turtas*PastabosAukciono pradinė kaina Eur su PVM**
1.
13010007
Garažas gelžbetoninisNereikalinga Tarybos funkcijoms vykdyti400,00
2.13010009Garažas gelžbetoninisNereikalinga Tarybos funkcijoms vykdyti400,00

** Kainą sudaro visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su ilgalaikio, trumpalaikio turto pardavimu.


Aukciono vykdymo būdas, vieta, laikas ir dalyvių registravimo tvarka: 

Aukcionas vyks tiesioginiu būdu 2021 m. kovo 23 d. 10:00 val., adresu Senamiesčio g. 102B, Panevėžys (vidiniame kieme). Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje nuo 9:45 iki 10:00 val. aukciono dalyvių registracijos žurnale. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. nuo kovo 8 iki 19 dienos, nuo 13:00 iki 15:00 val. adresu: Senamiesčio g. 102B, Panevėžys

Kontaktinis asmuo – Šiaulių teritorinio skyriaus vyresn. specialistas Paulius Dirsė, tel. 8 (614) 05984, el. paštas paulius.dirse@vert.lt

Už  įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas po aukciono pabaigos mokestiniu pavedimu į Tarybos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 934010049501288776, Luminor bankas, b. k. 40100.

Atsiimti nupirktą turtą galima ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po pinigų už nupirktą turtą sumokėjimo dienos. 


Garažų išmontavimą ir išvežimą organizuoja turtą įsigijęs asmuo.


Ilgalaikio turto parduodamo aukcione nuotraukas galite pamatyti paspaudę <ČIA
(nuotraukų archyvas pateikiamas ".zip" formatu)