Įeiti
Publikuota: 2020.02.17. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl elektros energijos persiuntimo paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams, parengė ir iki 2020 m. vasario 28 d. (imtinai) viešajai konsultacijai skelbia teisės aktų pakeitimo projektus:

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo PROJEKTĄ, kuriame:
- siūloma numatyti, kad Tarybos nustatomi minimalūs kokybės rodiklių lygiai ilgiems ir neplaniniams nutraukimams nepriklausytų nuo to, kurioms priežastims priskiriami neplaniniai elektros energijos persiuntimo nutraukimai, t. y. skaičiuojant konkrečius kokybės rodiklius nutraukimai nebus klasifikuojami pagal priežastis;
- įvardijami išimtiniai atvejai, dėl kurių įvykus elektros energijos persiuntimo nutraukimui perdavimo arba skirstomajame tinkle operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 tūkst. vartotojų, gali kreiptis į Tarybą, kuri įvertins, ar galima šiuos atvejus vertinti kaip išimtinius, kurie būtų eliminuojami skaičiuojant persiuntimo patikimumo rodiklius; 
- numatyta pareiga perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, aptarnaujantiems daugiau kaip 100 tūkst., vartotojų, teikti Tarybai derinti tvarkos aprašus, susijusius su neplaninių elektros energijos persiuntimo nutraukimų registravimu;
- siūloma nustatyti minimalius elektros energijos persiuntimo patikimumo lygius kiekvienam persiuntimo patikimumo rodikliui, atsižvelgiant į praėjusių trejų metų faktinį vidurkį;
- aiškiau reglamentuota, kaip vartotojai turi būti informuojami apie planinį elektros energijos tiekimo nutraukimą;
- patikslinta, koks teisės aktas reglamentuoja vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos teikimo terminus, kurie priklauso nuo prijungimo paslaugos išlaidų, t. y. projekto sąmatinės vertės.

Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ, kuriame:
- siūloma numatyti, jog kiekvieno persiuntimo patikimumo rodiklio praėjusių vienerių metų lygio pokytis, palyginus su Tarybos nustatytu minimaliu patikimumo lygiu, būtų vertinamas kiekvienais metais už praėjusius vienerius metus.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-02-28. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos".