Įeiti
Publikuota: 2020.10.29. Atnaujinta:

VERT: UAB „Visagino linija“ šilumos gamybos kaina apskaičiuota su pažeidimais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi UAB „Visagino linija" – reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas – perskaičiuotas šilumos gamybos kainas, konstatavo, kad jos nustatytos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikos, t. y:
• įskaičiuota per daug nusidėvėjimo sąnaudų dėl naujai pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto ir nenaudojamo turto, įvedus į eksploataciją naują turtą;
• neteisingai įvertinti per praėjusius kalendorinius metus faktiškai įvykdyti ir įvesti į eksploataciją investiciniai projektai;
• įskaičiuota per maža investicijų grąža;
• įskaičiuota  per daug personalo sąnaudų;
• ir kt.

VERT konstatuotus pažeidimus UAB „Visagino linija" turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, VERT įgyja teisę kainą nustatyti vienašališkai.

UAB „Visagino linija" bazinė šilumos gamybos kaina 5 metų laikotarpiui nustatyta 2017 m., bendrovė beveik 80 proc. pagamintos šilumos parduoda VĮ „Visagino energija" – šiluma tiekiama į Visagino miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą.


Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.