Įeiti
Publikuota: 2020.10.29. Atnaujinta:

VERT suderino AB „Ignitis gamyba“ investicijas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Ignitis gamyba" – bendrovė gamina elektros energiją ir šilumą (reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas) – 2018–2019 m. investicijas.

Bendra faktinė pateiktų derinti investicijų vertė – beveik 5,3 mln. Eur, iš jų 3,2 mln. Eur sudarė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės antrojo hidroagregato kapitalinis remontas, kuris buvo suderintas atskirai. Kitų investicijų, pateiktų bendru sąrašu, vertė sudarė 1 999 255 Eur, iš jų suderinta suma elektros gamybos veikloje – 1 672  750 Eur, šilumos gamybos veikloje – 17 714 Eur.  

AB „Ignitis gamyba" pateikė derinti 27 investicijas, atliktas 2018 metais (23 investicijos skirtos Elektrėnų komplekso rekonstrukcijai ir plėtrai, likusios – Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės), ir 42 investicijas už 2019 metus (26 investicijos skirtos Elektrėnų kompleksui, 16 – Kruonio hidroakumuliacinei elektrinei) – investicijos jau pradėtos įgyvendinti ar numatomos įgyvendinti 2019–2020 m. laikotarpiu.

Didžiausios investicijos Elektrėnų komplekse – 1-6 blokų elektros ūkio optimizavimas (žaibosaugos įrengimas  pastatams), bendrastotinių įrenginių ir elektros ūkio optimizavimas, kombinuoto ciklo bloko (KCB) akumuliatorių baterijos įsigijimas, techninio vandens laikymo ir paskirstymo sistemos įrengimas ir kt.

Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje atliktas generatorinių jungtuvų ir generatorinio jungtuvo siurblio režimo remontas, įdiegta energetinių įrenginių priežiūros ir remonto planavimo sistema bei kt.

VERT suderintos AB „Ignitis gamyba" investicijos nedidina šilumos kainos vartotojams, investicijų elektros gamybos veikloje įtaka rezervo/izoliuoto darbo paslaugos kainai vidutiniškai sudaro 0,2 proc.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.