Įeiti
Publikuota: 2020.01.28. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Mažeikių vandenys“ investicijos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, suderino UAB „Mažeikių vandenys“ investicijas, kurių bendra vertė sudaro beveik 13,4 mln. Eur. Dalis investicijų finansuojamos pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama.

Svarbiausia UAB „Mažeikių vandenys“ numatyta įgyvendinti investicija – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste ir rajone (bendra vertė didesnė nei 8 mln. Eur). Bendrovė, įgyvendindama  šią investiciją, planuoja pakloti naujus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus Tirkšlių m. ir Krakių k., pastatyti vandens gerinimo įrenginius Tirkšlių m. bei nuotekų valymo įrenginius Krakių k. Taip pat bus rekonstruoti nuotekų šalinimo tinklai ir siurblinės Plinkšių k., Mažeikių m. numatyta atlikti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją.

Mažeikių mieste numatyta sutvarkyti paviršinių nuotekų surinkimo sistemą – iš viso bus paklota 1,342 km lietaus nuotekų tinklų, rekonstruoti esamus ir pastatyti naujus paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Įgyvendinus projektą, sumažės Mažeikių miesto gatvių užtvindymo paviršinėmis (lietaus) nuotekomis rizika ir neigiamas poveikis aplinkai bei ekonomikai, grunto po asfalto danga bei pastatų pamatų išplovimo rizika, o tai padės išsaugoti gatvių paviršių dangas, pastatus ir užtikrins jų tinkamą ilgalaikį eksploatavimą.

Taip pat numatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų, buitinių nuotekų valymo įrenginių, nuotekų šalinimo siurblinių statyba Laižuvos k. ir Urvikių k. Tai leis didinti teikiamų paslaugų prieinamumą didesniam vartotojų skaičiui.

UAB „Mažeikių vandenys“ visas investicijas planuoja įgyvendinti iki 2021 m. pabaigos.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2020 m. sausio 28 d. posėdžio medžiaga galite čia.