Įeiti
Publikuota: 2020.09.15. Atnaujinta:

Baltijos šalių reguliuotojai skatina perdavimo sistemos operatorius susitarti dėl tarpzoninių pralaidumų skaičiavimo ir paskirstymo su Rusija metodikos


Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos kreipėsi į perdavimo sistemos operatorius (PSO) – AB „Litgrid" (Lietuva), AS "Augstsprieguma tīkls" (Latvija) ir Elering AS (Estija), ragindamos susitarti dėl bendrų Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su Rusija sąlygų, nuostatų ir metodikos (su dokumentu galite susipažinti čia).

Baltijos šalių PSO informavo, kad išsiskiria jų nuomonės dėl šio dokumento projekto: Lietuvos PSO teigimu, norint visiškai įgyvendinti 2020 m. rugpjūčio 31 d. Baltijos ministrų tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. susitikime sutartą poziciją – stabdyti elektros prekybą su Baltarusija pradėjus veikti Astravo atominei elektrinei, būtina, kad metodikos nuostatos įsigaliotų bei elektros energijos prekyba per Latvijos–Rusijos pjūvį prasidėtų tada, kai bus sukurta ir įdiegta efektyvi elektros energijos kilmės sertifikatų sistema. Latvijos ir Estijos PSO pozicija – šis įgaliojimas apibrėžti ir susitarti dėl bendros kilmės sertifikatų sistemos trijų Baltijos valstybių PSO nepatenka į Latvijos ir Estijos pralaidumų metodikos taikymo sritį.

Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos išreiškė bendrą poziciją, kuria skatinama  Baltijos šalių PSO visapusiškai bendradarbiauti ir parengti bendrą Baltijos šalių PSO pasiūlymą dėl Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su Rusija sąlygų, nuostatų ir metodikos, kuri būtų taikoma visoms Baltijos valstybėms.

Taip pat nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos ragina PSO parengtą metodikos projektą, prieš ją pakartotinai pateikiant reguliavimo institucijoms, iki rugsėjo 18 d. paskelbti viešai, kad suinteresuoti asmenys kiek galima anksčiau būtų informuoti apie numatomus pakeitimus bei galėtų teikti siūlymus ir atsiliepimus.

Nacionalinės reguliavimo institucijos nurodė, kad tiksi, jog bendros Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su Rusija metodikos projektas (po viešųjų konsultacijų su suinteresuotais asmenimis) nacionalinėms reguliavimo institucijoms bus pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 9 d.