Įeiti
Publikuota: 2020.09.29. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki spalio 9 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
• numatyta galimybė derinti planuojamas ateinančių metų* arba 3 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio investicijas (iki šiol buvo galima derinti tik viso 3 metų veiklos plano investicijas);
• tuo atveju, kai pateikiamas prašymas pakartotinai derinti su VERT jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu, siūloma trumpinti pateikto prašymo derinti investiciją nagrinėjimo terminą iki  20 darbo dienų (dabar nagrinėjimo terminas – iki 30 kalendorinių dienų).


* Kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo VERT  terminas.

⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. spalio 9 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".