Įeiti
Publikuota: 2020.07.02. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimo aktų formų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų PROJEKTUS – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2020-07-30.

Iš viso patikslinamas / pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus atnaujinamas 41 energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas / kontrolinis klausimynas. Šie dokumentai naudojami atliekant patikrinimus, taip pat jie privalo būti viešai skelbiami, sudarant galimybę ūkio subjektams pasitikrinti atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Siūlomi pakeitimai leis sudaryti galimybę ateityje klausimynus pildyti mobiliuosiuose įrenginiuose.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. liepos 30 d. (imtinai)

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".