Įeiti
Publikuota: 2020.07.28. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugpjūčio 28 d.(imtinai).

Elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriai, SND įmonės, turinčios mažas pajamas / aptarnaujančios mažai vartotojų, ir tam tikrais atvejais elektros energetikos įmonės, pripažintos turinčiomis didelę įtaką rinkoje teikiant pakaitos rezervų paslaugą ir (ar) teikiančiai izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugą galės pasirinkti, pagal kurią techninę užduotį atlikti reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą: pagal šiuo metu galiojančią ir taikomą visiems arba pagal teikiamą šiuo projektu.

Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduotis galės būti taikoma:
• energijos skirstomųjų tinklų operatoriui ir gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriui, aptarnaujančiam mažiau kaip 100 tūkst. vartotojų;
suskystintų naftos dujų veiklą vykdančiai įmonei;
• elektros energetikos įmonei, pripažintai turinčia didelę įtaką rinkoje teikiant pakaitos rezervų paslaugą ir (ar) teikiančiai izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugą, kurios kaina yra valstybės reguliuojama, kai:
- įmonės faktiškai gautos pajamos per paskutinius 3 metus iš pakaitos rezervų ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugų sudaro ne daugiau kaip 5 proc. visų vykdomų veiklų pajamų ir
- įmonė be pakaitos rezervų ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugų, skirstymo ar SND veiklos neteikia kitų paslaugų, kurių kaina yra valstybės reguliuojama. 

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".