Įeiti
Publikuota: 2020.07.24. Atnaujinta:

VERT kviečia teikti pastabas Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektui


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešajai konsultacijai parengtą Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties PROJEKTĄ – rinkos dalyviai ir suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pastabas ir pasiūlymus iki rugpjūčio 24 d. (imtinai).

Techninė užduotis buvo rengiama konsultuojantis su Lietuvos auditorių rūmais ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Esminės nuostatos:
• Reglamentuota, kaip reguliuojamos energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonės turi organizuoti sąnaudų ir pajamų apskaitą, kad tiek reguliavimo institucija – VERT, tiek ir savivaldybių administracijos galėtų įsitinki, ar tinkamai įgyvendinami esminiai sąnaudų apskaitos principai (priežastingumo, objektyvumo, patikimumo, pastovumo, skaidrumo, naudingumo ir kt.).
• Energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų reguliavimo sistemos patikra gali būti atliekama, jei VERT turi informacijos ar kyla pagrįstų įtarimų, kad įmonės tvarkoma reguliavimo apskaitos sistema neatitinka teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, ar paaiškėja aplinkybės dėl netinkamai vykdomos reguliuojamosios veiklos.
• Auditoriaus / audito kompanijos parengta reguliavimo apskaitos sistemos patikros ataskaita ir (ar) išvada turės leisti VERT visiškai įsitikinti nustatytų reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimų įgyvendinimu.

Techninė užduotis bus taikoma atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų įmonių reguliavimo apskaitos sistemos patikrą.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos".