Įeiti
Publikuota: 2020.11.19. Atnaujinta: 2020.11.19

Nustatyta mažesnė UAB „Nemėžio komunalininkas“ bazinė šilumos kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Nemėžio komunalininkas" šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 4,90 ct/kWh be PVM, t. y. 2,6 proc. mažesnę, palyginus su šiuo metu galiojančia – 5,03 ct/kWh be PVM.

UAB „Nemėžio komunalininkas" šilumos kainos, ct/kWh be PVM


VERT UAB „Nemėžio komunalininkas" apskaičiavo 1 748,50 tūkst. metinių būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 33,25 tūkst. Eur daugiau, palyginus su bendrovės projektu.

Taip pat VERT įvertino, kad ankstesniais laikotarpiais UAB „Nemėžio komunalininkas" dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro įsigijimo sąnaudų skirtumo gavo 258,5 tūkst. Eur papildomų pajamų, kurias turės įvertinti Vilniaus rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Naujoje UAB „Nemėžio komunalininkas" šilumos bazinės kainos kuro struktūroje 88 proc. sudaro gamtinės dujos, likusi dalis – suskystintos dujos.

UAB „Nemėžio komunalininkas" kasmet vidutiniškai pagamina ir į tinklą patiekia apie 47  tūkst. MWh šilumos energijos, kuri tiekiama Skaidiškių, Nemėžio, Kalvelių, Kalviškių, Rudaminos, Pagirių, Baltosios Vokės, Marijampolio ir Valčiūnų kaimų teritorijose – šiluma aprūpinami 4 378 vartotojai, iš kurių 98,4 proc. yra gyventojai.

Bendrovė 2016–2019 m. į šilumos ūkį investavo 2,6 mln. Eur. Didžiausios investicijos buvo atliekamos į šilumos perdavimo tinklus – atlikta darbų už kiek daugiau nei 1  mln. Eur, taip pat bendrovė investavo į biokuro katilinės statyba Kalvelių kaime, atliko būtinus remonto darbus Pagirių katilinėje ir kt.2020 m. į šilumos ūkį numatyta investuoti 460 tūkst. Eur, daugiausia lėšų skiriant šiluminių trasų keitimui.

VERT nustatyta nauja UAB „Nemėžio komunalininkas" bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Vilniaus rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA