Įeiti
Publikuota: 2020.03.16. Atnaujinta: 2020.05.11

Laikinai keičiasi asmenų aptarnavimo ir konsultavimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarka


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi LietuvosRespublikos Vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino, iki birželio 30 d. darbą organizuoja nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai bus būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje.

Atsižvelgiant į tai, laikinai keičiasi asmenų aptarnavimo bei konsultavimo tvarka:
• karantino laikotarpiu vartotojai ir ūkio subjektai nebus aptarnaujami VERT patalpose ir teritoriniuose skyriuose;
• suinteresuoti asmenys jiems rūpimais klausimais kviečiami konsultuotis su VERT darbuotojais el. paštu, telefonu (konsultacijos nebus teikiamos fiksuoto ryšio telefonų numeriais). Visi kontaktai skelbiami čia);
• nemokama telefono linija 8 800 20500  laikinai konsultuojami tik vartotojai (skambinant reikia rinktis „1”) – apie galimybę konsultuotis ūkio subjektams, pranešime iš karto, kai bus sudarytos techninės galimybės;
• paklausimus, prašymus ar kitą informaciją prašome siųsti el. paštu info@vert.lt, taip pat siunčiant adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius.

VERT, siekdama užtikrinti, kad karantino laikotarpiu ūkio subjektai patirtų kuo mažiau trikdžių gaunant VERT paslaugas, nuo 2020  m. kovo 31 d. posėdžius organizuoja nuotoliniu būdu.
Posėdžiai organizuojami naudojantis Microsoft Teams programine įranga. Kiekvieną kartą rinkos dalyviams / suinteresuotiems asmenims  siunčiamas kvietimas dalyvauti posėdyje ir prašoma užsiregistruoti, kad būtų įmanoma identifikuoti prisijungusiuosius. Prisijungę dalyviai turi galimybę girdėti posėdžio garso transliaciją, matyti pristatymus ir pasisakyti.

SVARBU. Atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą karantiną, kurjerių tarnybos rekomenduoja kviesti kurjerį tik tais atvejais, kai išsiųsti korespondenciją yra tikrai būtina ir nekviesti kurjerio kasdien.  Rekomenduojama sukaupti daugiau siuntų ir išsiųsti jas vieną kartą per savaitę.
Taryba, atsižvelgdama į paskelbtą karantiną ir kurjerių tarnybų rekomendacijas, informuoja, kad korespondencijos pristatymo procesas gali užtrukti ir tikisi asmenų supratingumo apsaugant nuo galimos grėsmės institucijos darbuotojus ir aplinkinius.

Kontaktai:
Komunikacija: Loreta Kimutytė, loreta.kimutyte@vert.lt;
Dokumentų valdymas: Inga Denaitė, inga.denaite@vert.lt;
IT klausimai: Justas Žėba, justas.zeba@vert.lt.

Paskelbto karantino atveju VERT vykdys šias būtinąsias funkcijas su tam tikromis išimtimis:
1)
 Skundų/ginčų nagrinėjimas (išskyrus atvejus, kai reikia fiziškai vykti nustatyti faktines aplinkybes);

2) Vartotojų/ūkio subjektų konsultavimas (vykdomas elektroninėje erdvėje, laikinai konsultuojami tik vartotojai telefonu 8 800 20500 (skambinant reikia rinktis „1”);

3) Planiniai ir neplaniniai patikrinimai nėra vykdomi (išskyrus atvejus, kai informacija, būtina patikrinimui, teikiama raštu);

4) Energetikos objektų techninės būklės vertinimas ir pažymų išdavimas (išskyrus atvejus, jei energetikos objektas ir (ar) įrenginys yra uždaroje patalpoje. Ne uždaroje patalpoje vykdomas tik įvertinus būtinumą ir suderinus su ūkio subjektu ir tik tuo atveju, jei įmanoma laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skelbtinų rekomendacijų dėl atstumo išlaikymo tarp žmonių);

5) Statybos užbaigimo procese dalyvavimas tik tuo atveju, jeigu užtenka vertinti tik dokumentaciją ir (ar) jeigu specialistams bus sudaryta galimybė individualiai vertinti energetikos objektus ir įrenginius, ir (ar) vykdomas tik įvertinus būtinumą ir suderinus su ūkio subjektu, bei tuo atveju, jei energetikos objektas ir (ar) įrenginys yra atviroje erdvėje ir įmanoma laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skelbtinų rekomendacijų dėl atstumo išlaikymo tarp žmonių;

6) Leidimų išdavimas (jei būtina tikrinti energetikos objektą ir (ar) įrenginį – vykdoma tik įvertinus būtinumą ir suderinus su ūkio subjektu ir tik tuo atveju, jei įmanoma laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skelbtinų rekomendacijų dėl atstumo išlaikymo tarp žmonių);

7) Rinkos dalyvių registracija CEREMP sistemoje, jei rinkos dalyvis ketina pradėti vykdyti veiklą š. m. kovo 16–30 d. laikotarpiu.

 

Visos kitos funkcijos – atestatų išdavimas, investicijų vertinimas, licencijų išdavimas, kainų projektų nagrinėjimas, metodikų ir kitų teisės aktų rengimas, kuro kainų skelbimas, raštų/paklausimų nagrinėjimas ir kt. vykdomos įprastine tvarka.