Įeiti
Publikuota: 2020.12.30. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama atnaujinti elektros įrenginių prijungimo prie tinklų skaičiavimo principus ir užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, patvirtino naujos redakcijos Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• numatyta, kuriai vartotojų grupei priklauso asmenys, kurių įrenginiams prijungti ar įrenginių leistinajai naudoti galiai padidinti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų;
patikslinta, kad vartotojas laikomas potencialiu vartotoju, kai yra pateikęs paraišką ne tik dėl elektros įrenginių prijungimo, bet ir dėl įrenginių leistinosios naudoti galios padidinimo;
naujai reglamentuoti kriterijai, kuriais remiantis skaičiuojant elektros įrenginių prijungimo įmoką turi būti taikomas tiesiamos linijos geometrinis atstumas, rekonstruojamų linijų geometrinių atstumų suma ir kada šie atstumai taikomi kartu;
atnaujintos procentinės išraiškos sąnaudų, patiriamų tinklų operatoriaus vykdant vartotojo, gamintojo, gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, įrenginių prijungimo darbus, kurias turi apmokėti vartotojai, pageidaujantys prijungti elektros įrenginius ar padidinti leistinąją naudoti galią;
• numatyta, kad į vartotojo įrenginių prijungimo kainą įskaičiuojamas ir prijungiančio operatoriaus darbuotojų, kurie tiesiogiai susiję elektros energijos įrenginių prijungimu, kapitalizuoto darbo  užmokesčio sąnaudos, kurios nėra įvertinamos skirstymo paslaugų kainose;
• detaliai reglamentuota, kokią informaciją skirstomųjų tinklų operatorius privalo pateikti prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartyje.

Naujos redakcijos Elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika bus taikoma apskaičiuojant prijungimo įmoką asmenims, kurie prašymus prijungti elektros įrenginius pateiks po  2021-02-01.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-12-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.