Įeiti
Publikuota: 2020.05.14. Atnaujinta:

VERT suderino UAB „Trakų vandenys“ investicijas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Trakų vandenys" investicijas, kurių bendra vertė – beveik 4,01 mln. Eur. Dalis investicijoms įgyvendinti reikalingų lėšų bus finansuojama pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama.

Didžiausia projektas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone 2017–2021 m. laikotarpiu, iš viso darbams atlikti numatyta skirti beveik 2,5 mln. Eur (nuo 53 iki 60 proc. – ES paramos lėšos).

Už šias lėšas UAB „Trakų vandenys" Rūdiškėse, Paluknyje, Aukštadvaryje pastatė vandens gerinimo įrenginius, siekiant pagerinti geriamojo vandens kokybę, kad ji atitiktų Higienos normos reikalavimus, taip pat numatyta įrengti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Senuosiuose Trakuose, nuotekų siurblinių statyba ir rekonstrukcija, nuotekų tinklų rekonstrukcija Trakuose ir  Lentvaryje, vandentiekio tinklų rekonstrukcija Lentvaryje. Iš viso Senuosiuose Trakuose bus paklota  3,45 km naujų vandentiekio ir 6,89 km nuotekų tinklų, pastatytos 5 naujos nuotekų siurblinės, dvi – rekonstruotos. Trakuose numatyta rekonstruoti vieną nuotekų siurblinę, taip pat bus rekonstruota 0,73 km nuotekų tinklų Trakuose, Lentvaryje numatoma rekonstruoti 2,84 km vandentiekio bei 0,79 km nuotekų tinklų. Įgyvendinus investicijų projektus, padidės paslaugų prieinamumas vartotojams – prie naujų nuotekų tinklų galės prijungti vartotojus, kuriems nuotekos jau tvarkomos, išvežant jas asenizacijos mašinomis (243 vartotojai).

Iki 2020 m. pabaigos UAB „Trakų vandenys" taip pat užbaigs šiuo metu įgyvendinamą investicijų projektą – Trakų  ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui, kuriam 90 proc. lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų (VERT derina investicijų dalį, skirtą reguliuojamai veiklai). Šis projektas leis efektyviau naudoti gamtos išteklius, užtikrins operatyvesnį bendrovės reagavimą avarijos atveju: tam bus įsigyta moderni diagnostikos įranga, leisianti operatyviau nustatyti ir pašalinti nedidelių nuotėkių vietą, o įsigyta nauja hidrodinaminė mašina ir priekaba su hidrodinamine įranga – efektyviau vykdyti nuotekų tinklo profilaktinę priežiūrą bei remontą, mažinti gamtos teršimą iš nuotekų tinklų.

Taip pat VERT suderino Trakų rajono savivaldybės UAB „Trakų vandenys" perduotą ilgalaikį turtą, kurio bendra vertė – 188,46 tūkst. Eur.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-14 posėdžio medžiaga galite čia.