Įeiti
Publikuota: 2020.06.11. Atnaujinta:

VERT: birželio mėn. šilumos kaina – mažiausia nuo 2012 m.


Vidutinė šilumos kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia, kad birželio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 3,64 ct/kWh (be PVM). Palyginus su gegužės mėn., kilovatvalandės kaina mažėjo 2,93 proc., per metus (2020 m. birželis / 2019 m. birželis) – 16,70 proc.

VERT duomenimis, tai mažiausia birželio mėn. šilumos kaina nuo 2012 m.: 2020 m. birželio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2012 m., vidutinė šilumos kilovatvalandės kaina yra 53 proc. mažesnė.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2020 metais (atsisiųskite)


Kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos. Į 2020 m. birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. balandžio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 113,50 Eur/tne yra 15,17 proc. mažesnė nei į gegužės mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. kovo mėn. biokuro kaina (133,79 Eur/tne).

Į birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė balandžio mėn. gamtinių dujų kaina (304,94 Eur/tne), palyginus su į gegužės mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė kovo mėn. kaina (306,01 Eur/tne), mažėjo 0,35 proc.

Per metus (2020 m. birželis / 2019 m. birželis) biokuro kaina mažėjo 18,12 proc., gamtinių dujų – 31,05 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)


Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų Lietuvos miestų birželio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Panevėžio gyventojai. Palyginus su gegužės mėn., šilumos kainos iki 4 proc. mažėjo visuose didžiuosiuose miestuose, per metus (2020 m. birželis / 2019 m. birželis) – 7–30 proc.

Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

Birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., AB „Kauno energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 4,29 proc. (2020 m. birželio mėn., palyginus su 2019 m. birželio mėn., kaina mažėja 29,84 proc.), AB „Panevėžio energija" aptarnaujamiems vartotojams – 3,59  proc. (2020 m. birželio mėn., palyginus su 2019 m. birželio mėn., kaina mažėja 16,41 proc.), AB „Šiaulių energija" aptarnaujamiems vartotojams – 3,60 proc. (2020 m. birželio mėn., palyginus su 2019 m. birželio mėn., kaina mažėja 7,37 proc.), AB Vilniaus šilumos tinklų aptarnaujamiems vartotojams – 2,25 proc. (2020 m. birželio mėn., palyginus su 2019 m. birželio mėn., kaina mažėja 20,78 proc.). Šilumos kainos mažėjimą šiuose miestuose iš esmės lėmė sumažėjusi biokuro kaina bei dėl išaugusios konkurencijos tarp nepriklausomų šilumos gamintojų sumažėjusi aukcione parduodamos šilumos kaina. AB „Klaipėdos energija" šilumos kaina birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., nekinta (2020 m. birželio mėn., palyginus su 2019 m. birželio mėn., kaina mažėja 7,42 proc.).

3 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)


Šilumos kainos Lietuvos savivaldybėse

Birželio mėn. tiek tarp penkių didžiųjų miestų, tiek visoje Lietuvoje mažiausiai už šilumą moka AB „Kauno energija" aptarnaujami vartotojai (2,68 ct/kWh su PVM). Daugiausiai už šilumą moka UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,60 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., dėl pigesnių gamtinių dujų ir sumažėjusios biokuro kainos UAB „Utenos šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kaina mažėja 14,65 proc. (0,58 ct/kWh su PVM). Dėl pigesnio kuro birželio mėn. 8,35 proc. (0,39 ct/kWh su PVM) mažėja šilumos kaina UAB „Šilutės šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams.

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Tarybos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

4 pav. Šilumos kainos 2020 m. birželio mėn., ct/kWh su PVM (atsisiųskite)


Kuro struktūra

Skaičiuojant 2020 m. birželio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2020 m. balandžio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos Tarybos skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos Tarybos tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2019 m., palyginti su 2018 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 5,2 procentinio punkto – nuo 36,0 proc. iki 30,8 proc., o biokuro dalis augo 7,3 procentinio punkto – nuo 59,4 proc. iki 66,7 proc. 2020 m. birželio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 67,86 proc., gamtinės dujos – 29,68 proc.

5 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2015–2020 m. (atsisiųskite)