Įeiti
Publikuota: 2020.06.25. Atnaujinta:

VERT: keičiasi informacijos teikimo taisyklės geriamojo vandens ir šilumos tiekimo įmonėms


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, pakeitė Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles.

Esminiai pakeitimai:

• vandens sektorius: panaikinti reikalavimai dėl informacijos, susijusios su nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos (nuo 2020 m. sausio 17 d. ši paslauga nereguliuojama) ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos (nuo 2019 m. balandžio 1 d. šios paslaugos kainas nustato savivaldybės pagal VERT parengtą metodiką), teikimo;

• šilumos sektorius: parengta nauja mėnesio šilumos kainų skaičiavimo forma, skirta ūkio subjektams, kurių šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatytos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos redakcija, galiojančia nuo 2019 m. sausio 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-06-25 posėdžio medžiaga galite čia.