Įeiti
Publikuota: 2020.04.30. Atnaujinta:

VERT: keičiasi informacijos teikimo taisyklės ūkio subjektams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti reikalingos informacijos gavimą iš ūkio subjektų, pakeitė Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles.

 

Esminiai pakeitimai:

• elektros energijos skirstymo tinklų operatoriai per 15 kalendorinių dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos teiks informaciją VERT apie per praėjusį kalendorinį mėnesį iš tiekėjų gautą ir vartotojams paskirstytą elektros energijos kiekį, bei objektų, kuriems šis kiekis paskirstytas, skaičių;

• elektros energijos gamybos ir veiklos ataskaitą už pusmetį, per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos privalės pateikti ir gamintojai, teikiantys izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos.

 

Pakeitimai įsigalios 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-04-30 posėdžio medžiaga galite čia.