Įeiti
Publikuota: 2020.04.10. Atnaujinta:

VERT viešoji konsultacija: tobulinamas investicijų vertinimo ir derinimo procesas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki gegužės 8 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai:
• VERT, gavusi ūkio subjekto prašymą derinti investiciją, gali atlikti investicijos poreikio techninį patikrinimą vietoje. Tokiu atveju, jeigu investicijos projektas ar jo dalis yra energetikos objektas ar energetikos įrenginys, ar vartotojo energetikos įrenginys, ūkio subjektas prieš 5 darbo dienas informuojamas apie atvykimą patikrinti į vietą.
• Įtvirtintas reikalavimas detaliau pagrįsti investicijų metu atliekamų darbų rūšis pagal specialiuosius teisės aktų reikalavimus (Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Statybos techninis reglamentas, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas ir kt.).
Supaprastinama mažesnės vertės investicijų vertinimo tvarka, atsisakant dalies informacijos teikimo, įvertinus praktikoje kylančius klausimus dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo.
• Siekiant optimizuoti investicijų vertinimą, numatytas reikalavimas šilumos tiekėjams, nepriklausomiems šilumos gamintojams, geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų tvarkytojams teikiant dokumentus investicijų derinimui nurodyti, kuriai investicijai įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.
• Investicijas į kompiuterinę ir programinę įrangą iki 3 tūkst. Eur vertės bus derinamos kartu su teikiamu bendrai derinamų investicijų sąrašu, kurioms galioja supaprastinta tvarka.

*****

 • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-05-08 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos".