Įeiti
Publikuota: 2019.02.12. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo


Siekiant užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą, Komisija pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Esminiai pasikeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
• patikslinta likutinės vertės sąvoka, detalizuojant, kad skaičiavimuose naudojamos reguliuojamos veiklos apskaitoje įvertintos turto vertės ir atitinkamai reguliuojamos veiklos apskaitoje įvertintos sukauptos nusidėvėjimo ar amortizacijos sumos;
• patikslintas kaštų ir naudos analizės atveju vertinamos investicijų naudos laikotarpis (vietoje atsipirkimo laikotarpio nurodytas projekto ataskaitinis laikotarpis);
• numatyta, kad investuojant į infrastruktūrą, kurios sudedamųjų dalių eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiai yra skirtingi, projekto ataskaitinio laikotarpio trukmė metais yra lygi turto, kuriam numatoma išleisti didžiąją dalį investicijų, naudingo tarnavimo laikotarpiui, bet ne ilgesnė nei 25 m.;
• numatyta, kad tuo atveju, jeigu pateiktas investicinis projektas yra su esminiais trūkumais, Komisija gali jo nepriimti vertinimui. Tokiu atveju Komisija motyvuotu raštu informuoja ūkio subjektą ir atitinkamą savivaldybę apie investicijų projekto nepriėmimą vertinimui ir prašo ūkio subjekto iš naujo pateikti patikslintą ir papildytą investicijų projektą.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. vasario 19 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".