Įeiti
Publikuota: 2019.02.12. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos


Komisija, atsižvelgdama į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, parengė ir teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos projektą.

Esminiai pakeitimai:
• reikalavimas sudaryti ketinimų protokolą ir reikalavimai ketinimų protokolo turiniui taikomi visiems gamintojams (ne tik naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius);
• keičiama elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimo tvarka numatant, kad elektrinę pastatęs ar įrengęs asmuo apmoka visas faktines elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidas (anksčiau apmokėdavo dalį išlaidų);
• papildomai numatytas prievolių užtikrinimo pateikimo ir galiojimo terminas, ketinimų protokolo nutraukimo galimybė, nevykdant prievolių užtikrinimui keliamų reikalavimų;
• numatyta,  kad lėšos, gautos panaudojant prievolių užtikrinimo priemonę, bus įvertinamos nustatant skirstymo ir perdavimo paslaugų kainų viršutines ribas (anksčiau šios lėšos buvo panaudojamos tik elektros tinklų plėtrai);
• įtvirtintas reikalavimas gamintojams pateikti Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad teritorijose, kur planuojama statyti vėjo elektrines, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. vasario 27 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".