Įeiti
Publikuota: 2019.10.24. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl šilumos sektoriaus lyginamosios analizės aprašo pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2019 m. lapkričio 23 d.

Esminiai pakeitimai:
• Atsisakyta šių lyginamųjų rodiklių: šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose, šilumos tiekimo veiklos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui, vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui.
• Nustatyti šie nauji lyginamieji rodikliai: kitos pastovios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, kitos pastovios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, kitos pastovios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, bendrųjų sąnaudų kategorijai priskirtos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ir kitos pastovios sąnaudos.
• Keičiasi pastoviųjų sąnaudų lyginamųjų rodiklių (darbuotojų skaičiaus, einamojo remonto ir aptarnavimo, kitų pastoviųjų sąnaudų) skaičiavimo būdas šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo veiklose – lyginamieji rodikliai bus nustatomi naudojant regresinę analizę, o rodiklis išreiškiamas regresijos lygtimi.
• Šilumos gamybos ir perdavimo veiklų kintamųjų sąnaudų lyginamieji rodikliai, taip pat karšto vandens tiekimo veiklos ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos lyginamieji rodikliai bus ir toliau skaičiuojami taikant geometrinį vidurkį ir grupuojant ūkio subjektus, tačiau keičiami grupavimo principai – priskyrimas grupėms peržiūrimas kiekvienais metais pagal faktinius ataskaitinio laikotarpio duomenis, numatyti skirtingi ūkio subjektų grupavimo pagrindai pagal atskiras veiklas (gamybos veikloje ūkio subjektai grupuojami pagal šilumos gamybos įrenginių nominalią galią (MW), perdavimo veikloje – pagal sąlyginį šilumos perdavimo tinklų ilgį (kms), karšto vandens tiekimo veikloje – pagal karšto vandens vartotojų skaičių, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų veikloje – pagal atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičių).
• Numatyta, kad kitos sąnaudos, būdingos tik tam tikriems ūkio subjektams ir darančios reikšmingą įtaką apskaičiuotiems atskiriems lyginamiesiems rodikliams, gali būti eliminuojamos iš lyginamųjų rodiklių skaičiavimo.
• Įsigaliojus pasikeitimams, lyginamieji rodikliai nebus tvirtinami Tarybos posėdyje – nustatytu terminu jie bus viešai paskelbiami Tarybos interneto tinklalapyje.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-11-23 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".