Įeiti
Publikuota: 2019.10.22. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, atsižvelgiant į susijusių teisės aktų pakeitimus, parengė ir teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki 2019 m. lapkričio 21 d.

Siūlomi esminiai pakeitimai:
suvienodintos sąnaudų ir ilgalaikio turto grupės pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą;
• papildomai reglamentuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčio nustatymas ūkio subjektui naujai pradėjus eksploatuoti ilgalaikį turtą, suderintą Tarybos, bei nustojus naudoti turto vienetus (įvedus į eksploataciją naują turtą);
atsisakoma nuostatų, susijusių su nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainos skaičiavimu, – pagal 2019 m. balandžio mėn. LR Vyriausybės pakeistą Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą nuotekų transportavimo paslaugas teikiantiems asmenims neliko pareigos paslaugų kainas apskaičiuoti pagal Tarybos patvirtintą metodiką.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-11-21 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.