Įeiti
Publikuota: 2019.01.04. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitos


Komisija, siekdama sudaryti sąlygas rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas dėl atlikto rezervinės galios rinkos tyrimo, teikia pakartotinei viešajai konsultacijai Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitą (atsisiųskite). Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2019 m. sausio 11 d.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad:
• antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo rinkoje, tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle, ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui paslaugos rinkoje bei tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslaugos rinkoje koncentracijos laipsnis yra labai didelis;
• antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo rinkoje bei tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle, ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui paslaugos rinkoje dominuoja vienas asmuo – „Lietuvos energijos gamyba", AB, kuris atitinkamai laikomas turinčiu didelę įtaką šiose rinkose;
• tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslaugos rinkoje yra 4 rinkos dalyviai, kurie, atsižvelgiant į rezervinės galios poreikį, gali turėti didelę įtaką savo atitinkamoje rinkos dalyje;
rinkose egzistuoja administraciniai / teisiniai, strateginiai bei finansiniai barjerai;
įėjimo į rinką barjerai dėl infrastruktūros, kuria disponuojant galima gaminti ir į tinklus tiekti elektros energiją, egzistuoja, tačiau visi gamintojai turi galimybę pasinaudoti esamais tinklais, jeigu turimi pakankami finansiniai ištekliai. Didžiausia infrastruktūra rezervinės galios paslaugų rinkose disponuoja „Lietuvos energijos gamyba", AB;
konkurenciniai rinkų plėtros procesai nestebimi; vertinant rezervinės galios paslaugų rinkas pagal paslaugas teikiančius subjektus, rinkose dalyvauja tie patys rinkos dalyviai.

Primename, kad Komisija 2018 m. rugpjūčio 31 d. suinteresuotoms institucijoms ir rinkos dalyviams pateikė bei Komisijos interneto svetainėje paskelbė tarpinį Tyrimo ataskaitos projektą.

Pastabas ir pasiūlymus Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitai iki 2019 m. sausio 11 d. siųskite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, el. paštu rastine@regula.lt. Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėją Paulių Blažį (tel. (8 5) 213 5342 arba el. paštu paulius.blazys@regula.lt). 

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".