Įeiti
Publikuota: 2019.01.16. Atnaujinta:

Komisijos sprendimas dėl UAB „Geros dujos“ vartotojams padarytos žalos nustatymo – teisėtas


Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) konstatavo, kad abejoti Komisijos atlikto UAB „Geros dujos“ patikrinimo išvadomis pagrindo nėra. Komisija, atlikdama minėtos bendrovės patikrinimą, surinko visapusiškus duomenis iš visų galimų šaltinių ir padarė pagrįstas išvadas.

Komisija 2018 metais pabaigė UAB „Geros dujos" neplaninį patikrinimą ir nustatė, kad bendrovė 2016 m. sausio–2017 m. liepos mėn. nebuitiniams vartotojams pateikiamose sąskaitose neteisingai nurodė įsigyjamų gamtinių dujų kiekį, vartojimo pajėgumus, ilgalaikius užsakomuosius pajėgumus, nesilaikė sutarčių nuostatų su dalimi vartotojų, dėl ko nepagrįstai susirinko beveik 100 tūkst. Eur (be PVM) pajamų.

Patikrinimo metu taip pat buvo nustatyta, kad nesutampa UAB „Geros dujos" nebuitiniams vartotojams pateikiamose sąskaitose nurodomi gamtinių dujų kiekiai su bendrovės patiektais kiekiais, t. y. UAB „Geros dujos" nurodydavo didesnius nei faktiniai kiekius. Taip pat bendrovė vartotojams išrašomose sąskaitose nurodė neteisingus vartojimo ir ilgalaikius užsakomuosius pajėgumus, dėl ko nepagrįstai padidėjo vartotojų mokama suma už gamtinių dujų tiekimą. 

Komisija 2018 m. rugsėjo mėn. įpareigojo UAB „Geros dujos"  grąžinti nepagrįstai surinktas lėšas nebuitiniams vartotojams per 30 kalendorinių dienų. Taip pat bendrovė įpareigota perskaičiuoti ir vėlesniu laikotarpiu, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn., vartotojams pateiktus mokėjimus.

UAB „Geros dujos“ nesutiko su Komisijos atlikto patikrinimo išvadomis ir Komisijos nurodytais įpareigojimais, todėl kreipėsi į Teismą su prašymu pripažinti Komisijos veiksmus neteisėtais ir nepagrįstais.