Įeiti
Publikuota: 2019.08.05. Atnaujinta:

ACER skelbia viešąją konsultaciją dėl teisėkūros pasiūlymų gamtinių dujų sektoriui


acer.jpgEuropos Sąjungos Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) paskelbė viešąją konsultaciją dėl šiuo metu taikomo rinkos reguliavimo ir jo teisinės bazės tobulinimo, pereinant prie švarios energijos politikos.

Visų ES šalių reguliuotojų parengto dokumento tikslas yra surinkti suinteresuotųjų šalių nuomones ir papildomą informaciją apie Europos energetikos sektoriaus, ypač dujų, tendencijas po 2025 m. Konsultacijos metu surinktus duomenis ACER panaudos rengdama rekomendacijas Europos institucijoms dėl galimų būsimų teisės aktų. Konsultacijos dokumentu yra siekiama nustatyti, kaip turėtų būti patobulinta gamtinių dujų sektoriaus teisinė bazė ir energetikos sektoriaus reguliavimas, atliepiant į kylančius iššūkius dėl perėjimo prie švarios energijos politikos.

Šiuo metu Lietuva kartu su Latvija, Estija ir Suomija aktyviai bendradarbiauja, siekdamos sukurti bendrą gamtinių dujų rinką regione, ir šiame konsultacijų dokumente yra numatoma, kad bendros rinkos kūrimo principai turi būti apibrėžti Europos Sąjungos teisės aktų lygmeniu.

Šios konsultacijos dokumentas skirtas visoms energetikos sektoriaus suinteresuotosioms šalims, ypač vartotojus atstovaujančioms asociacijoms, valstybėms narėms, aplinkos apsaugos grupėms, dujų ir elektros tinklų operatoriams bei esamiems ir būsimiems rinkos dalyviams.

Viešosios konsultacijos medžiagą rasite čia. Atsakymus į šią konsultaciją suinteresuotos šalys turėtų pateikti iki 2019 m. rugsėjo 1 d., 23:59 val. (CET).