Įeiti
Publikuota: 2019.07.11. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų


Taryba, atsižvelgdama į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, teikia antrajai viešajai konsultacijai naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų projektą (toliau – Projektas).

Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2019 m. vasario 18 d. iki 2019 m. kovo 7 d. Pagrindinės pastabos buvo susijusios su administracinės naštos verslui mažinimu, aukciono laimėtojų parinkimo procedūros tobulinimu.

Esminiai pasikeitimai atnaujintame Projekte:

įtrauktas aukciono antrasis etapas, kuris vykdomas tais atvejais, kai pirmajame aukciono etape pateikti mažiausi aukciono dalyvių pasiūlymai sutampa, tačiau nepakanka skatinimo kvotos visiems, pateikusiems mažiausią kainos priedo pasiūlymą, ir tais atvejais, kai pirmajame aukciono etape pateikti mažiausi aukciono dalyvių pasiūlymai sutampa, tačiau nepakanka elektros tinklo galios ir pajėgumų visų šių dalyvių elektrinėms prijungti;

įtrauktas naujas skyrius „Aukciono dalyvio mokestis“;

 atsisakyta aukciono procedūros stabdymo ir atnaujinimo procedūrų aprašymo.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. liepos 17 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt.

 

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.