Įeiti
Publikuota: 2019.07.12. Atnaujinta: 2019.07.12

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos tinklų plėtros plano


Taryba, siekdama užtikrinti skaidrią ir pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Litgrid“ pateikto Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2019–2028 m. (susipažinti galite čia).

Plane numatyta:

- visa perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia sukurti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų;
- visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius trejus metus, jų finansavimo šaltiniai;
- visų investicinių projektų įgyvendinimo terminai.

Rengdamas tinklų plėtros planą, perdavimo sistemos operatorius yra įpareigotas daryti pagrįstas prielaidas apie elektros energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir tarpsisteminių elektros energijos srautų tendencijas, atsižvelgti į regioniniams ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtų investicijų planus.

Perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ kiekvienais metais turi parengti ir pateikti Tarybai ateinančių dešimties metų plėtros planą. Taryba, derindama plėtros planą, įvertina perdavimo sistemos operatoriaus jau įgyvendintas investicijas arba atitinkamai koreguoja anksčiau suderintas, bet dar neįgyvendintas investicijas, jų atlikimo terminus, darbų sumas ir kt.

Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. liepos 25 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.