Įeiti
Publikuota: 2019.11.05. Atnaujinta:

Elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaita už 2019 m. I pusmetį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2019 m. I pusmetį (ataskaitą atsisiųskite).

Ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje.

Svarbiausi 2019 m. I pusm. rodikliai:

Gamyba
• Pagaminta ir į tinklą pateikta 5,8 proc. daugiau elektros energijos, palyginti su 2018 m. I pusm. (gamybos apimtys atitinkamai siekė 1790,2 GWh ir 1692,1 GWh).
• Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse pagaminta 10,0 proc. daugiau elektros energijos, palyginti su 2018 m. I pusm. (gamybos apimtys atitinkamai siekė 1244,2 GWh ir 1130,6 GWh).
• Įrengtoji elektrinių galia 2019 m. I pusm. pabaigoje buvo 0,4 proc. didesnė, palyginti su 2018m. I pusm. pabaiga (atitinkamai siekė 3681 MW ir 3668 MW).

Importas ir eksportas
• Importuojamos elektros energijos kiekis buvo 6,2 proc. didesnis, palyginti su 2018 m. I pusm. (importuotas kiekis atitinkamai siekė 6558,0 GWh ir 6176,9 GWh).
• Eksportuojamos elektros energijos kiekis buvo 31,7 proc. didesnis, palyginti su 2018 m. I pusm. (eksportuotas kiekis atitinkamai siekė 1979,6 GWh ir 1503,5 GWh).
• 2019 m. I pusm. didžiausias elektros energijos kiekis buvo importuotas iš Rusijos (3029,4 GWh arba 46,2 proc. viso importuotos elektros energijos kiekio), daugiausia eksportuota į Lenkiją (1121,1 GWh, arba 56,6 proc. viso eksportuoto elektros energijos kiekio).

Didmeninė ir mažmeninė rinka
• Elektros energijos tiekėjai  elektros  energijos biržoje pardavė 88,5 proc. daugiau, palyginti  su 2018 m. I pusm. (biržoje parduotos elektros energijos apimtys atitinkamai siekė 4214,5 GWh ir 2235,3 GWh).
• Aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdančių tiekėjų skaičius, palyginti su 2018 m. I pusm., nepakito – nepriklausomą elektros energijos tiekimą vykdė 22 tiekėjai.

Sektoriaus pajamos ir investicijos
• Elektros energijos sektoriaus pajamos išaugo 24,3 proc., palyginti  su 2018 m. I pusm. (atitinkamai siekė 916,9 mln. Eur ir 737,6 mln. Eur).
• Investicijos į elektros energetikos sektorių buvo 17,9 proc. mažesnės, palyginti su 2018 m. I pusm. (investicijų apimtys atitinkamai siekė 72,6 mln. Eur ir 88,4 mln. Eur).

 

Ataskaita parengta pagal perdavimo sistemos operatoriaus, skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenis.