Įeiti
Publikuota: 2019.03.20. Atnaujinta:

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita


Komisija, vykdydama gamtinių dujų rinkos stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2018 m. II pusm. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą (atsisiųskite), kurioje galite susipažinti su svarbiausiais sektoriaus importo, perdavimo, skirstymo ir tiekimo rodikliais, taip pat prekyba biržoje ir atliktomis investicijomis.

Esminiai 2018 m. II pusm. rodikliai:

Importas ir eksportas
• Gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai 2018 m. II pusm. importavo 10.969 GWh gamtinių dujų, t. y. 23,09 proc. mažiau nei 2017 m. II pusm.
• Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos siekė 206.197 mln. Eur ir, palyginti su 2017 m. II pusm., buvo 64,50 proc. didesnės.
• Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2018 m. II pusm., palyginti su 2017 m. II pusm., padidėjo 44,41 proc., t. y. nuo 17,58 Eur/MWh iki 25,39 Eur/MWh.
• 2018 m. II pusm. gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 13.107 GWh ir, palyginti su 2017 m. II pusm., didėjo 2,75 proc.

Perdavimas, skirstymas ir skystinimas
• Gamtinių dujų perdavimas Lietuvos vartotojams mažėjo 13,26 proc. – nuo 11.456 GWh iki 9.937 GWh. Per 2018 m. II pusm. perdavimo sistema buvo transportuota 23.044 GWh gamtinių dujų, t. y. 4,82 proc. mažiau nei 2017 m. II pusm.
• Perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė beveik 16 mln. Eur ir buvo 27,9 proc. mažesnės nei 2017 m. II pusm.
• 2018 m. II pusm. paskirstyta 3.426 GWh gamtinių dujų, t. y. 0,53 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.
• 2018 m. II pusm. skirstymo veiklos pajamos sudarė beveik 19 mln. Eur ir, palyginti su 2017 m. II pusm., buvo 20,11 proc. mažesnės.
• Suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) sistemos operatorius 2018 m. II pusm. išdujino 4.416 GWh gamtinių dujų, t. y. 42.33 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.
• 2018 m. II pusm. SGD pakartotinio dujinimo veiklos pajamos sudarė beveik 32 mln. Eur pajamų, palyginti su 2017 m. II pusm., buvo 4,38 proc. mažesnės.
• 2017 m. SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius pradėjo vykdyti SGD perkrovos veiklą. SGD operatorius 2018 m. II pusm. perkrovė 243.909 MWh gamtinių dujų, t. y. 2,04 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. Iš SGD perkrovos veiklos sistemos operatorius gavo 279 tūkst. Eur pajamų, t. y. 2,05 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• Lietuvos Respublikos didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2018 m. II pusm., palyginti su 2017 m. II pusm., dvišalių sutarčių pagrindu parduodamų gamtinių dujų kiekis sumažėjo 5,12 proc. – nuo 9.213 GWh iki 8.740 GWh.
• Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2018 m. II pusm. gavo 69 mln. Eur pajamų, arba 77,48 proc. daugiau nei 2017 m. II pusm.
• Nuo 2017 m. liepos 1 d. pradėjo veikti gamtinių dujų biržos UAB „GET Baltic" įsteigtos prekybos aikštelės Latvijoje ir Estijoje. 2018 m. II pusm. UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje buvo parduota 388 GWh gamtinių dujų, t. y. 7,30 proc. mažiau nei 2017 m. II pusm.
• Vidutinė svertinė gamtinių dujų pardavimo kaina gamtinių dujų biržoje 2018 m. II pusm., palyginti su 2017 m. II pusm., padidėjo 39,58 proc. – nuo 17,56 Eur/MWh iki 24,51 Eur/MWh.
• Į kitas Europos Sąjungos šalis 2018 m. II pusm. buvo eksportuota 1.326 GWh gamtinių dujų, t. y. 47,45 proc. mažiau nei 2017 m. II pusm.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• Lietuvos Respublikos mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 3.488 GWh gamtinių dujų, t. y. 7,68 proc. daugiau nei 2017 m. II pusm. Tiekimas nebuitiniams vartotojams didėjo 7,94 proc., o buitiniams vartotojams – 6,94 proc., palyginti su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu.
• Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2018 m. II pusm. gavo 114 mln. Eur pajamų ir, palyginti su 2017 m. II pusm., šios pajamos buvo 16,83 proc. didesnės.

Gamtinių dujų suvartojimas
• 2018 m. II pusm. Lietuvos Respublikoje buvo suvartota 9.831 GWh gamtinių dujų, t. y. 3,62 proc. mažiau nei 2017 m. II pusm.

Investicijos
• 2018 m. II pusm. perdavimo sistemos operatorius investavo 15.6 mln. Eur, skirstymo sistemos operatorių investicijos siekia beveik 43 mln. Eur.
• Gamtinių dujų tiekimo leidimus turinčios įmonės 2018 m. II pusm. atliko investicijų už 171 tūkst. Eur.

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. Komisija rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.