Įeiti
Publikuota: 2019.03.18. Atnaujinta:

Elektros energijos tiekėjo reikalavimas apmokėti skolą – nepagrįstas


Komisija, išnagrinėjusi ūkio subjekto ir UAB „Dirbtinis pluoštas" ginčą dėl reikalavimo apmokėti skolą už elektros energiją, pripažino, kad įsiskolinimas susidarė dėl UAB „Dirbtinis pluoštas" neatsakingų veiksmų, nevykdant sutarčių priežiūros, ir įpareigojo panaikinti ūkio subjektui apskaičiuotą skolą už laikotarpį nuo 2009 m. vasario mėn. iki 2018 m. gegužės mėn.

Ūkio subjektas nurodė, kad apskaitos prietaisas, fiksuojantis jo objekte suvartotą elektros energijos kiekį, yra UAB „Dirbtinis pluoštas" pastotėje, ir šio apskaitos prietaiso rodmenis nurašydavo bei sąskaitas ūkio subjektui išrašydavo pati bendrovė. Kadangi ūkio subjektas visada laiku apmokėjo UAB „Dirbtinis pluoštas" išrašytas sąskaitas ir įsiskolinimų neturėjo, jis nesutinka su bendrovės reikalavimu apmokėti skolą už laikotarpiu nuo 2009 m. vasario mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. suvartotą reaktyvinę elektros energiją (už reaktyviąją elektros energiją moka vartotojai, kurių objektų leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir daugiau).

UAB „Dirbtinis pluoštas" nurodė, kad situacija, dėl ko ūkio subjektui buvo klaidingai išrašomos sąskaitos už suvartotus reaktyviosios elektros energijos kiekius, susidarė dėl sisteminės programinės įrangos klaidos. Pastebėjus klaidą, buvo atliktas perskaičiavimas, kurio metu nustatyta nepriemoka buvo pateikta apmokėti ūkio subjektui.

Tačiau Komisija konstatavo, jog UAB „Dirbtinis pluoštas", ilgą laikotarpį ūkio subjektui teikdama klaidingas sąskaitas, elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, nesirūpino savo teisėmis, todėl nepriemoka susidarė dėl pačios UAB „Dirbtinis pluoštas" kaltės ir nagrinėjamu atveju bendrovės reikalavimas ūkio subjektui negali būti laikomas pagrįstu.

Pagal nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančias naujos redakcijos Energetikos įstatymo nuostatas, jei skola susidaro dėl energetikos įmonės veiklos ar neveikimo, ji gali būti išieškoma už ne ilgesnį laikotarpį kaip du mėnesius, ėjusius prieš einamąjį mėnesį.