Įeiti
Publikuota: 2019.05.31. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo


Komisija, siekdama tobulinti ūkio subjektų konsultavimą reguliuojamos veiklos klausimais ir užtikrinti vienodą Komisijos kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymą, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašą.

Esminės nuostatos:
• nustatyti konsultavimo priemones (telefonu, raštu ir vietoje);
• numatyta, kokia tvarka ir kokiais terminais teikiamos konsultacijos telefonu, raštu ir vietoje;
• reglamentuota konsultacijų kokybės vertinimo procedūra;
• nustatyti Komisijos įsipareigojimai už klaidingai suteiktą konsultaciją;
• užtikrintas grįžtamasis ryšys tarp Komisijos ir ūkio subjektų.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. birželio 4 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".